×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI MIHEIA

Capitolul 5

Să vesteaşte că să apropie jefuirea Ierusalimului şi cum că în Vifleaem să va naşte Hristos. Şi rămăşiţele lui Israil să vor înălţa, biruind pre împrotivnicii săi, lăpădând de la sine închinarea idolilor.

1 Acum să va îngrădi fata cu gard; strâmtoare au pus asupra noastră, cu toiag vor lovi preste obraz pre neamurile lui Israil.

2 Şi tu, Vitleaeme, casa Efratului, mic eşti a fi întru miile Iudei, că dintru tine va ieşi Mie, ca să fie povăţuitoriu lui Israil; şi ieşirile Lui, din început, din zilele veacului.

3 Pentru aceasta, da-i-va pre ei până la vreamea născătoarei, naşte-va, şi rămăşiţele fraţilor lor să vor întoarce la fiii lui Israil.

4 Şi va sta şi va vedea şi va paşte turma Sa cu tărie Domnul şi întru mărirea numelui Domnului Dumnezeului său vor fi, pentru că acum să vor mări până la marginile pământului.

5 Şi va fi această pacea, când va veni Asur pre pământul vostru şi când va întra în ţara voastră, şi să vor scula asupra lui şeapte păstori şi opt muşcări de oameni.

6 Şi vor paşte pre Asur cu sabie şi pământul lui Nevrod cu şanţul lui; şi va mântui de Asur, când va veni pre pământul vostrub şi când va întra în hotarăle voastrec.

7 Şi va fi rămăşiţa lui Iacov întru neamuri în mijloc de noroade multe, ca roaoa ce cade de la Domnul şi ca mieii pre troscot, ca să nu să adune nici unul, nici să stea întru fiii oamenilor.

8 Şi va fi rămăşiţa lui Iacov întru noroade în mijloc de noroade multe, ca leul întră dobitoace în codru şi ca puiul de leu întru turme de oi, ca cum ar treace şi împărţind va răpi şi nu va fi cine să scoaţă.

9 Înălţa-să-va mâna ta preste cei ce te năcăjesc pe tine şi toţi vrăjmaşii tăi vor peri.

10 Şi va fi în zioa aceaea, zice Domnul, voiu ucide caii tăi din mijlocul tău şi voiu piiarde carăle tale.

11 Şi voiu surpa cetăţile pământului tău şi voiu strica toate întăririle tale.

12 Şi voiu piiarde fermecăturile tale din mâinile tale şi nu vor fi întru tine cine să vorbească.

13 Şi voiu piiarde ceale cioplite ale tale şi stâlpii tăi din mijlocul tău, şi nu te vei închina mai mult lucrurilor mâinilor tale.

14 Şi voiu tăia desişurile din mijlocul tău şi voiu strica cetăţile tale.

15 Şi voiu face cu mânie şi cu iuţime izbândă întru neamuri, pentru că n-au ascultat”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.