×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI MIHEIA

Capitolul 4

În vreamea darului, multe neamuri să vor întoarce cu mare îndrăzneală la besearică şi la cinstea lui Dumnezeu. Mângăie Sionul, zicând că-l va răscumpăra Domnul din robie şi-şi va izbândi asupra nepriiatinilor săi.

1 Şi va fi în zilele ceale de apoi arătat muntele Domnului, gata pre vârvurile munţilor, şi să va înălţa mai presus de dealuri şi vor alerga la dânsul noroade.

2 Şi vor mearge noroade multe şi vor zice: „Veniţi să ne suim în muntele Domnului şi în Casa Dumnezeului lui Iacov şi vor arăta noao calea Lui şi vom umbla pre cărările Lui; că din Sion va ieşi leagea şi cuvântul Domnului din Ierusalim”.

3 Şi va judeca întră noroade multe şi va mustra neamuri tari, până departe. Şi vor tăia sabiile lor să facă pluguri, şi suliţile, să facă seaceri; şi mai mult neam preste neam nu va lua sabie şi nicidecum nu vor învăţa a să război.

4 Şi să va odihni fieştecarele supt viţa sa şi fieştecarele supt smochinul său şi nu va fi cine să înfricoşeaze, că gura Domnului Atotţiitoriului au grăit aceastea.

5 Că toate noroadele vor umbla fieştecarele în calea sa, iară noi vom umbla întru numele Domnului Dumnezeului nostru în veac şi mai încolo.

6 „În zioa aceaea, zice Domnul, aduna-voiu pre cea sfărâmată, şi pre cea lăpădată voiu lua, şi pre carii i-am lăpădat.

7 Şi voiu pune pre cea sfărâmată întru rămăşiţă şi pre cea lăpădată întru neam tare; şi va împărăţi Domnul preste ei în muntele Sionului, de acum şi până în veac.

8 Şi tu, turnul turmei cel prăvos, fata Sionului, la tine va veni şi va întra stăpâniia cea dintâiu, împărăţiia din Vavilon la fata Ierusalimului.

9 Şi acum, pentru ce ai cunoscut reale? Au nu era împărat ţie? Sau sfatul tău au perit, că te-au cuprins pre tine durori ca ale ceii ce naşte?

10 Chinuiaşte-te şi te îmbărbătează şi te apropie, fata Sionului, ca ceaea ce naşte, că acum vei ieşi din cetate şi vei lăcui în câmp şi vei veni până la Vavilon; de acolo te va izbăvi şi de acolo te va răscumpăra Domnul Dumnezeul tău din mâna vrăjmaşilor tăi.

11 Şi acum s-au adunat asupra ta neamuri multe, zicând: «Bucura-ne-vom şi vor vedea în Sion ochii noştri!»

12 Iară ei n-au cunoscut gândul Domnului şi n-au înţeles sfatul Lui, că i-au adunat pre ei ca znopii în arie.

13 Scoală-te şi trăieră pre ei, fata Sionului, că voiu pune coarnele tale de fier şi unghile tale le voiu pune de aramă; şi vei sfărâma cu eale noroade multe şi vei sfinţi Domnului mulţimea lor şi tăriia lor, Domnului a tot pământul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.