×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI MIHEIA

Capitolul 3

Cu grea izbândă şi cu râsipire Să laudă Domnul Ierusalimului pentru păcatele căpeteniilor, a judecătorilor, a prorocilor celor mincinoşi şi a preoţilor norodului lui Israil.

1 Şi va zice: „« Auziţi aceastea, căpeteniile casii lui Iacov şi cei rămaşi ai casii lui Israil! Au nu easte voao a ştia judecata?»

2 Cei ce urâţi ceale bune şi căutaţi ceale reale şi jefuiţi pieile lor de la ei şi cărnurile lor de pre oasele lor;

3 Precum au mâncat cărnurile norodului mieu şi pieile lor le-au belit de pre dânşii şi oasele lor le-au frânt şi le-au împărţit ca trupurile în căldări şi ca carnea în oală,

4 Aşea vor striga cătră Domnul şi nu-i va auzi pre ei şi va întoarce faţa Sa de cătră ei în vreamea aceaea, pentru că au făcut vicleşug întru izvodirile sale asupra lor.

5 Aceastea zice Domnul asupra prorocilor celor ce amăgesc pre norodul mieu, cei ce muşcă cu dinţii săi şi mărturisesc pace preste ei şi nu s-au dat în gura lor; râdicat-au asupra lui războiu.

6 Pentru aceaea, noapte va fi voao din vedeare şi întunearec va fi voao din vrăji şi va apune soarele preste proroci şi va întuneca preste ei zioa.

7 Şi să vor ruşina cei ce văd vise şi să vor batjocori vrăjitorii şi vor grăi asupra lor toţi, că nu easte cine să asculte pre ei.

8 De nu voiu umplea eu tăriia cu Duhul Domnului şi cu judecată şi cu puteare, ca să vestesc lui Iacov păgânătăţile sale şi lui Israil păcatele sale.

9 Auziţi aceastea, povăţuitorii casii lui Iacov şi ceialalţi ai casii lui Israil, cei ce urâţi judecata şi toate ceale dreapte le răzvlătiţi,

10 Cei ce zidiţi Sionul cu sângiuri şi Ierusalimul cu strâmbătăţi!

11 Povăţuitorii lui pentru daruri judeca şi preoţii lui pentru plată răspundea şi prorocii lui pentru argint vrăjea şi pre Domnul să odihnea, zicând: «Au nu easte Domnul întru noi? Nu vor veni asupra noastră reale!»

12 Pentru aceaea, pentru voi Sionul ca o ţarină să va ara şi Ierusalimul ca o păzitoare de poame va fi; şi muntele casii, întru desiş de dumbravă”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.