×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI MIHEIA

Capitolul 2

Multă nedreptate şi alte păcate a norodului său pomenind prorocul, îi vesteaşte izbândirea şi robiia ce să apropie, şi pentru aceasta jeluindu-să celor ce le vesteaşte odihnă.

1 Făcut-s-au gândind osteneale şi lucrând reale întru aşternuturile sale; şi o dată cu zioa le săvârşea acealea, că n-au râdicat cătră Dumnezeu mâinile sale.

2 Şi poftea ţarini şi jefuia pre săraci şi case asuprea şi prăda pre bărbat şi casa lui, pre bărbat şi moştenirea lui.

3 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul: „Iată, Eu gândesc asupra neamului acestuia reale, din care nu veţi râdica grumazii voştri şi nu veţi umbla drepţi, că vreamea rea easte.

4 În zioa aceaea, lua-să-va asupra voastră pildă şi să va plânge plângere cu viers, zicând: «Cu năcaz ne-am năcăjit, partea norodului mieu să măsura cu funea şi nu era cine să-l oprească, ca să-l abată pre el; ţarinile voastre s-au împărţit».

5 Pentru aceaea, nu va ţie cel ce aruncă fune întru moştenire.

6 Întru adunarea Domnului nu plângeţi cu lacrămi, nici să se tânguiască pentru aceastea, pentru că nu va lepăda ocărâle.

7 Cel ce zice: «Casa lui Iacov au mâniiat pre Duhul Domnului, au nu sânt aceastea izvodirile Lui? Au nu sânt cuvintele Lui bune cu El? Şi dreapte au umblat?»

8 Şi mai întâiu norodul Mieu au stătut întru vrajbă, asupra păcii lui. Piialea lui o au belit ca să ia nădeajdea zdrobiturilor războiului.

9 Pentru aceaea, povăţuitorii norodului Mieu să vor lăpăda din casele desfătărilor sale; pentru izvodirile ceale reale ale lor s-au lăpădat. Apropiiaţi-vă de munţii cei veacinici!

10 Scoală-te şi umblă, că nu easte ţie aceasta odihnă. Pentru necurăţie v-aţi stricat cu stricare.

11 Fugit-aţi, negonindu-vă nime. Duhul minciuna au oprit; picat-au ţie în vin şi în beţie şi va fi din picătura norodului acestuia.

12 Adunându-să, să va aduna Iacov cu toţi; aşteptând, voiu aştepta pre cei rămaşi a lui Israil. Într-un loc voiu pune urârea lor, ca oile întru strâmtoare, ca turma în mijlocul zăcerii sale, scoate-să-vor din oameni.

13 Suie-te prin ruptură înaintea feaţii lor; tăiat-au şi au trecut poarta şi au ieşit prin ea. Şi au ieşit şi împăratul lor înaintea feaţii lor”; şi Domnul va povăţui pre ei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.