×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IONA

Capitolul 4

Văzind Iona că prorociia sa asupra Ninevii nu să va plini, s-au măhnit şi îşi pofteaşte moarte. Dară îl înfruntă Domnul, învingând nedreapta lui măhnire, că îşi pofteaşte moarte pentru uscarea tidvei, iară Ninevii, cetăţii ceii foarte mari, nu vrea să-i iarte Domnul; în care era mai mult decât o sută şi doaozeci de mii de oameni carii nu păcătuisă.

1 Şi s-au întristat Iona cu întristare mare şi s-au turburat.

2 Şi s-au rugat Domnului şi au zis: „O, Doamne, au nu sânt aceastea cuvintele meale, care am grăit, încă fiind eu în pământul mieu?

3 Pentru aceasta, apucasăm mai înainte să fug la Tarsis, că am ştiut că Tu milostiv eşti şi îndurat, îndelung răbdătoriu şi mult milostiv şi-Ţi pare rău de răutăţi.

4 Şi acum, Stăpâne Doamne, ia sufletul mieu de la mine, că mai bine easte mie a muri decât a fi viu”.

5 Şi au zis Domnul cătră Iona: „Foarte te-ai supărat tua?”

6 Şi au ieşit Iona din cetate şi au şezut în preajma cetăţii şi şi-au făcut şie acolo umbrariu şi au şezut supt dânsul la umbră, până când va vedea ce va fi cetăţii.

7 Şi au poruncit Domnul Dumnezeu unei cucurbete şi au crescut preste capul lui Iona, ca să fie umbră deasupra capului lui şi să-l umbrească despre necazurile lui; şi s-au bucurat Iona pentru cucurbetă bucurie mare.

8 Şi au poruncit Dumnezeu unui viiarme a doao zi de dimineaţă şi au ros pre dedesupt cucurbeta şi s-au uscat.

9 Şi au fost după ce au răsărit soarele, au poruncit Dumnezeu unui vânt cald cu zăduf şi au lovit soarele preste capul lui Iona; şi slăbea şi nu mai trăgea nădeajde de sufletul său şi au zis: „Mai bine easte mie a muri decât a trăi”.

10 Şi au zis Domnul Dumnezeu cătră Iona: „Foarte te-ai măhnit tu pentru cucurbetă?” Şi au zis: „Foarte m-am măhnit, până la moarte”.

11 Şi au zis Domnul: „Tu nu te-ai îndurat de cucurbetă, pentru carea nu te-ai ostenit, nici o ai crescut pre ea, carea într-o noapte au crescut şi într-o noapte au perit.

12 Dară Eu cum să Mă îndur de Ninevi, cetatea cea mare, întru carea lăcuiesc mai mult decât o sută şi doaozeci de mii de oameni, carii nu-şi cunoştea dreapta sa, nici stânga sa, şi dobitoacele lor multe!”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.