×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IONA

Capitolul 3

A doao oară trimiţindu-să Iona la nineviteani, vesteaşte prăpădirea cetăţii; iară întorcându-să ei cătră Domnul şi mari seamne de pocăinţă arătând, iartă Domnul cetăţii.

1 Şi s-au făcut cuvântul Domnului cătră Iona a doao oară, zicând:

2 „Scoală şi mergi în Ninevi, cetatea cea mare, şi propoveduiaşte într-însa după cuvântul cel dintâiu care am zis ţie!”

3 Şi s-au sculat Iona şi au mers în Ninevi, precum i-au zis Domnul. Şi Ninevi era cetate mare lui Dumnezeu, cale ca de trei zile.

4 Şi au început Iona a întra în cetate cale ca de o zi şi au propoveduit şi au zis:

5 „Încă trei zile şi Ninevi să va prăpădi!” Şi au crezut oamenii din Ninevi lui Dumnezeu; şi au propoveduit post şi s-au îmbrăcat cu saci, de la mare până la cel mic a lor.

6 Şi au venit cuvântul la împăratul Ninevii; şi s-au sculat de pre scaonul său şi s-au dezbrăcat de hainele sale şi s-au îmbrăcat cu sac şi au şezut în cenuşe.

7 Şi s-au spus şi s-au poruncit în Ninevi, de la împăratul şi de la boiarii lui, zicând: „Oamenii şi dobitoacele, boii şi oile să nu guste nimica, nici să pască şi apă să nu bea!”

8 Şi s-au îmbrăcat cu saci oamenii, şi dobitoacele n-au păscut. Şi au strigat cătră Dumnezeu cu deadinsul şi s-au întors fieştecarele din calea sa cea rea şi de la strâmbătatea ce era în mâinile lor, zicând:

9 „Cine ştie, dară, de va părea rău lui Dumnezeu şi Să va milostivi şi Să va întoarce de la întărâtarea mâniei Sale şi nu vom peri!”

10 Şi au văzut Dumnezeu lucrurile lor, că s-au întors de la căile sale ceale reale, şi au părut rău lui Dumnezeu pentru răul carele au zis să le facă lor, şi n-au făcut.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.