×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IONA

Capitolul 1

Trimiţind Dumnezeu pre Iona să propoveduiască în Ninevi, fuge de cătră faţa Domnului cu corabiia în Tarsis; şi trimiţind Domnul vifor preste corabie, au aruncat sorţi şi, aflându-să Iona, l-au aruncat în mare şi au încetat viforul.

1 Şi au fost cuvântul Domnului cătră Iona, feciorul lui Amati, zicând:

2 „Scoală şi mergi la Ninevi, cetatea cea mare, şi propoveduiaşte într-însa, că s-au suit strigarea răotăţii ei la Mine!”

3 Şi s-au sculat Iona să fugă de la faţa Domnului în Tarsis şi s-au pogorât la Iopiia şi au aflat o corabie, care mergea în Tarsis. Şi ş-au dat chiriia sa şi au întrat într-însa, să se ducă cu dânşii în Tarsis de la faţa Domnului.

4 Şi au rădicat Domnul vânt mare în mare şi s-au făcut mare vifor pre mare; şi corabiia să arunca de valuri, vrând să se sfarme.

5 Şi s-au spăimântat corăbiiarii şi au strigat fieştecare la dumnezeul său; şi lăpăda vasele din corabie în mare ca să o uşureaze. Şi Iona să pogorâsă în fundul corăbiei şi dormiia şi hrăpiia.

6 Şi au venit cârmaciul la el şi i-au zis lui: „Ce hrăpeşti tu? Scoală şi roagă pre Dumnezeul tău, doară ne va mântui Dumnezeu şi nu vom peria”.

7 Şi au zis fieştecare cătră vecinul său: „Veniţi să aruncăm sorţi şi să cunoaştem pentru cine easte răutatea aceasta asupra noastră!” Şi au aruncat sorţi şi au căzut soartea pre Iona.

8 Şi au zis lui: „Spune noao, pentru cine easte răutatea aceasta asupra noastră? Ce easte lucrul tău? Şi de unde vii şi încătro mergi? Şi din ce ţară şi din care norod eşti tu?”

9 Şi au zis cătră ei: „Robul Domnului sânt eu şi pre Domnul Dumnezeul ceriului cinstesc eu, Carele au făcut marea şi uscatul”.

10 Şi s-au înfricoşat oamenii cu frică mare şi i-au zis lui: „Căci ai făcut aceasta?” Pentru că cunoscusă oamenii că fugiia de la faţa Domnului, că le spuseasă lor.

11 Şi i-au zis lui: „Ce-ţi vom face ţie şi să se alineaze marea deasupra noastră?” Pentru că marea să înălţa şi să rădica mai mari valuri.

12 Şi au zis cătră ei Iona: „Luaţi-mă şi mă aruncaţi în mare şi va alina marea deasupra voastră; că am cunoscut eu că pentru mine s-au făcut această fortună mare asupra voastră”.

13 Şi să silea oamenii să se întoarcă la uscat şi nu putea, că marea să înălţa şi să râdica mai vârtos asupra lor.

14 Şi au strigat cătră Domnul şi au zis: „Nicicum, Doamne, să nu perim pentru sufletul omului acestuia şi să nu dai asupra noastră sânge drept, pentru că Tu, Doamne, precum ai vrut ai făcut”.

15 Şi au luat pre Iona şi l-au aruncat în mare; şi au încetat marea de valurile sale.

16 Şi s-au temut oamenii cu mare teamere de Domnul şi au adus jertvă lui Dumnezeu şi s-au rugat cu rugăciuni.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.