×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI AVDIE

Capitolul 1

Vedeniia lui Avdiu asupra Idumeii, carii năcăjiia şi batjocorea pre fiii lui Israil, acelora prorocindu-le perire. Zice că fiii lui Israil, întorcându-să, vor stăpâni preste cei ce-i năcăjiia.

1 Vedeniia lui Avdiu. Aceastea zice Domnul Dumnezeu Idumeii: „Auzit-am auzit de la Domnul şi întărire la neamuri au trimis: «Sculaţi-vă şi să ne sculăm asupra ei cu războiu!»

2 Iată, mic te-am dat pre tine întru neamuri, necinstit eşti tu foarte!

3 Trufiia inimii tale te-au râdicat pre tine, cel ce lăcuieşti în gaorile pietrilor, cel ce înalţi lăcaşul tău, cel ce zici întru inima ta: «Cine mă va duce la pământ?»

4 De te vei înălţa ca vulturul şi de vei pune întră steale cuibul tău, de acolo te voiu oborî, zice Domnul.

5 De ar fi întrat la tine furi sau tălhari noaptea, unde te-ai fi lăpădat? Au n-ar fi furat destule loruşi? Şi de ar fi venit culegători la tine, au nu ar fi lăsat strugure?

6 Cum s-au cercetat Isav şi s-au aflat ascunsele lui!

7 Până la hotară te-au trimis pre tine; toţi oamenii legăturii tale au stătut împrotivă ţie, slăbit-au de cătră tinea oamenii tăi cei de pace, pus-au pândiri supt tine; nu easte înţăleagere într-înşii.

8 În zioa aceaea, zice Domnul, piiarde-voiu înţelepţii din Idumeea şi înţăleagerea din muntele lui Isav.

9 Şi să vor spăriia războinicii tăi din Teman, ca să piiară omul din muntele lui Isav.

10 Pentru junghiiarea şi pentru păgânătatea cea împrotiva fratelui tău, Iacov, acoperi-te-va ruşinea şi vei peri în veac.

11 Din zioa în carea ai stătut împrotivă, în zioa în carea robea cei de alt neam putearea lui; şi străinii au întrat în porţile lui şi au aruncat sorţi pentru Ierusalim, şi tu erai ca unul dintr-înşii.

12 Şi să nu nebagi în samă zioa fratelui tău în zioa străinilor şi să nu te veseleşti de fiii lui Iuda în zioa pierzării lor şi să nu grăieşti mari în zioa năcazului.

13 Nici să întri în porţile noroadelor în zioa durorilor lor, şi să nu nebagi în samă şi tu adunarea lor în zioa perirei lor şi să nu te pui şi tu cu putearea lor în zioa perirei lor.

14 Nici să stai la ieşirile lor, ca să pierzi pre cei ce scapă dintru ei, nici să opreşti pre cei ce fug de la ei în zioa necazului.

15 Că aproape easte zioa Domnului preste toate neamurile; precum ai făcut, aşea va fi ţie. Răsplătirea ta să va răsplăti în capul tău.

16 Că precum ai beut în muntele cel sfânt al Mieu, bea-vor toate neamurile vin, bea-vor şi vor înghiţi şi vor fi ca cum n-ar fi fost;

17 Iară în muntele Sionului va fi mântuire şi va fi sfânt şi va moşteni casa lui Iacov pre cei ce o au moştenit pre dânsa.

18 Şi va fi casa lui Iacov foc, şi casa lui Iosif flacără, iară casa lui Isav trestie; şi să vor aprinde asupra lor şi-i vor mânca pre ei şi nu va fi purtătoriu de foc la casa lui Isav, că Domnul au grăit.

19 Şi vor moşteni cei din Naghevb muntele lui Isav, şi cei din Sefilac pre cei de alt neam; şi vor moşteni muntele lui Efraim şi câmpul Samariei şi pre Veniamin şi Galaadita.

20 Şi al mutării începutul acesta fiilor lui Israil, pământul hananeilor până la Sarepta, şi mutarea Ierusalimului până la Efrata, şi vor moşteni cetăţile Naghevului.

21 Şi să vor sui mântuiţi din muntele Sionului, ca să izbândească asupra muntelui lui Isav; şi va fi Domnului împărăţiia.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.