×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI AMOS

Capitolul 9

Zice Domnul că va bate pre cei necredincioşi, cât nici unul nu va scăpa; şi, după aceaea, va râdica cortul lui David şi va întoarce robiia fiilor lui Israil cu mare fericire.

1 Văzut-am pre Domnul stând pre jertvenic şi au zis: „Loveaşte preste îmblânzitoriua şi să vor clăti ceale dinaintea porţii şi taie spre capetele tuturor şi pre cei rămaşi a lor cu sabie voiu omorî şi nu va scăpa dintru dânşii fugând şi nu va scăpa dintru ei cel ce scapă.

2 De să vor îngropa în iad, de acolo va scoate pre ei mâna Mea; şi de să vor sui în ceriu, de acolo voiu pogorî pre ei.

3 De să vor ascunde în vârvul Carmilului, de acolo voiu cerca şi voiu lua pre ei; şi de să vor afunda dinaintea ochilor Miei întru adâncurile mării, acolo voiu porunci bălaurului şi-i va muşca pre ei.

4 Şi de să vor duce în robie înaintea feaţii vrăjmaşilor săi, acolo voiu porunci sabiei şi-i va omorî pre ei; şi voiu pune ochii Miei asupra lor spre reale şi nu spre bune”.

5 Şi Domnul Dumnezeu, Atotţiitoriul, Cel ce să atinge de pământ şi-l clăteaşte; şi vor plânge toţi ce lăcuiesc pre el şi să va sui ca un râu perirea lui şi să va pogorî ca râul Eghiptului.

6 Cel ce zideaşte spre ceriu suirea Sa şi făgăduinţa Sa pre pământ o întemeiază, Cel ce chiiamă apa mării şi o varsă preste faţa pământului, Domnul Atotţiitoriul, numele Lui.

7 „Au nu ca fiii etiopilor sânteţi voi Mie, fiii lui Israil?” zice Domnul. „Au nu pre Israil am scos din pământul Eghiptului şi pre cei de alt neam din Capadochiia şi pre siri din groapă?

8 Iată, ochii Domnului Dumnezeu preste împărăţiia păcătoşilor şi o voiu piiarde pre ea de pre faţa pământului, însă nu până în sfârşit voiu piiarde casa lui Iacov, zice Domnul.

9 Că, iată, Eu poruncesc şi voiu vântura întru toate neamurile casa lui Israil, precum să vântură la vânturare, şi nu va cădea zdrobitură pre pământ.

10 De sabie vor muri toţi păcătoşii norodului Mieu, cei ce zic: «Nu să vor apropiia, nici vor veni preste noi reale».

11 În zioa aceaea, râdica-voiu cortul lui David, cel căzut, şi de nou voiu zidi ceale căzute ale lui; şi ceale răsturnate ale lui le voiu râdica şi iarăşi îl voiu zidi, ca zilele veacului.

12 Ca să Mă caute pre Mine rămăşiţele oamenilor şi toate neamurile, preste carii să chiiamă numele Mieu, zice Domnul, Cel ce face toate aceastea.

13 Iată, vin zile, zice Domnul, şi va apuca trăierişul pre cules şi să va coace strugurul întru sămânţă; şi vor pica munţii dulceaţă, şi toate dealurile împreună odrăzlite vor fi.

14 Şi voiu întoarce robiia norodului Mieu, Israil, şi vor zidi cetăţile ceale surpate şi vor lăcui şi vor sădi vii şi vor bea vinul lor şi vor face grădini şi vor mânca roadele lor.

15 Şi voiu sădi pre ei în pământul lor şi mai mult nu să vor scoate din pământul său, care l-am dat lor”, zice Domnul Dumnezeu, Atotţiitoriul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.