×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI AMOS

Capitolul 8

Prin vedeniia vasului de păsărariu proroceaşte Amos că să apropie sfârşitul împărăţiei lui Israil, pentru asuprirea săracilor. Vesteaşte şi năcazul cel viitoriu: şi întoarcerea sărbătorilor spre jeale, şi foametea pre pământ de cuvântul Domnului.

1 Aşea au arătat mie Domnul Domnul: şi, iată, un vas de păsărariu.

2 Şi au zis Domnul: „Ce vezi tu, Amos?” Şi am zis: „Un vas de păsărariu”. Şi au zis Domnul cătră mine: „Venit-au sfârşitul asupra norodului Mieu, Israil, şi mai mult nu voiu adaoge a treace printr-însul;

3 Şi să vor văieta podurile besearicii în zioa aceaea, zice Domnul, mult e cel căzut în tot locul, voiu lăpăda tăceare”.

4 Auziţi aceastea, cei ce zdrobiţi în dimineaţă pre cel sărac şi asupriţi pre cei mişei de pre pământ,

5 Zicând: „Când va treace luna şi vom vinde şi sâmbetele, şi vom deşchide vistieriia ca să facem măsură mică şi să mărim cumpăna şi să facem cumpănă nedreaptă,

6 Ca să agonisim cu argint pre cei săraci şi pre cel lipsit pentru încălţăminte, şi din toată vânzarea ne vom negoţători?”

7 Joară-Să Domnul asupra sumeţiei lui Iacov: „De să vor uita întru biruinţăa toate lucrurile voastre!”

8 Şi pentru aceastea, au nu să va turbura pământul? Şi va plânge tot cel ce lăcuiaşte într-însul? Şi să va sui ca un râu perirea şi să va pogorî ca râul Eghiptului.

9 „Şi va fi în zioa aceaea, zice Domnul, soarele va apune în amiiazăzi şi lumina să va întuneca zioa pre pământ.

10 Şi voiu întoarce sărbătorile voastre întru plângere şi toate cântările întru tânguire şi voiu pune preste tot mijlocul sac şi preste tot capul pleşugire. Şi-l voiu pune pre el ca plânsul celui iubit şi pre cei cu el ca zioa durerii.

11 Iată, vin zile, zice Domnul, şi voiu trimite foamete pre pământ, nu foamete de pâne, nici seate de apă, ci foamete de a auzi cuvântul Domnului.

12 Şi să vor clăti apele de la mare până la mare, şi de la miiazănoapte până la răsărit; vor alerga împregiur cercând cuvântul Domnului şi nu-l vor afla.

13 În zioa aceaea, vor peri fecioarele ceale frumoase şi tinerii de seate.

14 Cei ce să jură pre curăţirea Samariei şi cei ce zic: «Viu e Dumnezeul tău, Dan, şi viu e Dumnezeul tău, Versavee», şi vor cădea şi nu să vor scula mai mult”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.