×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI AMOS

Capitolul 7

Văzind prorocul că să apropie pedeapsa, să roagă să se depărteaze; şi Domnul ameninţă robie, carea o proroceaşte Amos supt asemănarea zidului de diiamant. Macar că să împrotivea Amasia, preotul lui Vetil, care şi pâreaşte pre Amos la împăratul lui Israil şi-l îndeamnă să meargă a proroci în pământul Iudii, dar, arătând a fi rânduit de la Domnul să prorocească preste Israil, şi lui Amasia şi lui Israil proroceaşte pedeapse.

1 Aşea mi-au arătat mie Domnul Dumnezeu: şi, iată, prăsitură de lăcuste venind de dimineaţă, şi, iată, un gândac era Gog împărat.

2 Şi va fi după ce va sfârşi a mânca iarba pământului; am zis: „Doamne, Doamne, fie-Ţi milă! Cine va scula pre Iacov? Că s-au împuţinat!

3 Pară-Ţi rău, Doamne, de aceasta!” „Şi nu va fi aceasta!”, zice Domnul.

4 Aşea mi-au arătat mie Domnul şi, iată, au chemat judecata cu foc Domnul şi au mâncat adâncul cel mult şi au mâncat partea Domnului.

5 Şi am zis: „Doamne, Dumnezeule, încetează! Cine va scula pre Iacov, că s-au împuţinat!

6 Pară-Ţi rău, Doamne, de aceasta!” „Şi aceasta nu va fi!” zice Domnul.

7 Aşea mi-au arătat mie Domnul: şi, iată,a stând pre zid de diamant şi în mâna Lui diamant.

8 Şi au zis Domnul cătră mine: „Ce vezi tu, Amos?” Şi am zis: „Diamant”. Şi au zis Domnul cătră mine: „Iată, Eu puiu diamant în mijlocul norodului Mieu, Israil, mai mult nu-l voiu adaoge a-l treace pre el.

9 Şi să vor strica capiştele ceale de râs şi sărbătorile lui Israil să vor pustii şi Mă voiu scula asupra casii lui Ierovoam cu sabie”.

10 Şi au trimis Amasia, preotul, în Vetil, la Ierovoam, împăratul lui Israil, zicând: „Zarve face asupra ta Amos în mijlocul casii lui Israil; nu va putea suferi pământul toate cuvintele lui!

11 Că aceastea zice Amos: «De sabie va muri Ierovoam, iară Israil rob să va duce din pământul său!»”

12 Şi au zis Amasiia cătră Amos: „Cel ce vezi, mergi şi te du în pământul Iudei şi acolo să petreci şi acolo vei proroci!

13 Iară în Vetil nu vei mai adaoge a proroci, că sfinţitoriul împăratului easte şi casa împărăţiei easte!”

14 Şi au răspuns Amos şi au zis cătră Amasiia: „Nu eram eu proroc, nici fecior de proroc, ci căprariu eram, dărâmând duzi;

15 Şi m-au luat Domnul de la oi şi au zis Domnul cătră mine: «Mergi şi proroceaşte asupra norodului Mieu, Israil!»

16 Şi acum, auzi cuvântul Domnului, tu zici: «Nu proroci asupra lui Israil şi să nu faci turburare asupra casii lui Iacov!»

17 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul: «Muiarea ta în cetate va curvi şi fiii tăi şi featele tale de sabie vor cădea şi pământul tău cu funea să va măsura şi tu vei muri în pământ necurat, iară Israil să va duce rob din pământul său!» Aşea mi-au arătat mie Domnul”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.