×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI AMOS

Capitolul 6

Celor mândri şi desmierdaţi le ameninţă Domnul perire, şi robie cu celalalt norod a lui Israil, a căruia mândriia o ureaşte.

1 Vai, celor ce urăsc Sionul şi celor ce nădăjduiesc în muntele Samariei! Cules-au stăpânirile neamurilor şi au întrat ei.

2 Casa lui Israil, treaceţi toţi şi vedeţi la Calania, şi treaceţi de acolo la Ematrava şi vă pogorâţi de acolo la Ghetul celor de alt neam, ceale mai tari dintru toate împărăţiile aceastea, de sânt mai multe hotarăle lor decât hotarăle voastre.

3 Cei ce vin la zioa cea rea, celor ce să apropie şi să ating de sâmbete mincinoase;

4 Celor ce dorm în paturi de elefant şi să răsfaţă întru aşternuturile sale şi celor ce mâncă iezi din turme şi viţei sugători din mijlocul cirezilor;

5 Celor ce bat în palme la glasul organelor, ca cum ar sta au socotit, şi nu ca cum ar fugi;

6 Celor ce beau vinul străcurat şi cu mirurile ceale mai de frunte să ung şi nu păţea nimica pentru sfărâmarea lui Iosif;

7 Pentru aceaea, acum robi vor fi de la începutul celor putearnici şi să va lua rânchezatul cailor din Efraim.

8 Că au jurat Domnul pre Sine, zice Domnul, Dumnezeul putearilorb: „Că am urât Eu toată trufiia lui Iacov şi ţărâle lui le-am urât; şi voiu piiarde cetatea cu toţi cei ce lăcuiesc într-însa.

9 Şi va fi de vor rămânea zeace bărbaţi într-o casă şi vor muri.

10 Şi vor rămânea ceialalţi şi să vor prinde casnicii lor şi-i va sili să scoaţă oasele lor din casă. Şi va zice ispravnicilor casii: «Mai sânt încă la tine?» Şi va zice: «Ba nu mai sânt». Şi va zice: «Taci, ca să nu numeşti numele Domnului»”.

11 Că, iată, Domnul va porunci şi va bate casa cea mare cu sfărâmări, şi casa cea mică cu surpături.

12 Au, doară, vor alergac în pietri caii? Au tăcea-vor în iape? Că aţi întors întru mânie judecata şi roada dreptăţii întru amărăciune.

13 Cei ce să veselesc în nici un cuvânt, cei ce zic: „Au nu cu tăriia noastră avem coarne?”

14 „Pentru aceaea, iată, Eu voiu râdica asupra voastră, casa lui Israil, neam, zice Domnul puterilor, şi vor năcăji pre voi ca să nu întraţi în Emat şi până la părăul Apusului”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.