×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI AMOS

Capitolul 5

Să tânguiaşte prorocul pentru cădearea lui Israil, îndemnându-i a cerca pre Domnul, ca să poată scăpa de pedeapsele ceale vreadnice pentru păcate, pentru care pretutindinea va fi plângere. Ureaşte Domnul praznicile şi jertvele lor şi li să laudă cu robie pentru închinarea idolilor.

1 Auziţi cuvântul Domnului, carele-l iau eu asupra voastră plângere, casa lui Israil.

2 Au căzut şi mai mult nu va adaoge a să scula; fata lui Israil lăpădatu-s-au pre pământul său, nu easte cine să o scoale pre ea.

3 Că aceastea zice Domnul Domnul: „Cetatea dintru carea ieşea o mie să vor lăsa o sută, şi dintru carea ieşea o sută, să vor lăsa zeace la casa lui Israil”.

4 Că aceastea zice Domnul cătră casa lui Israil: „Căutaţi-Mă şi veţi fi vii!

5 Şi nu căutaţi Vetilul şi în Galgala nu întraţi şi la Fântâna Jurământului nu treaceţi, că Galgala robindu-să să va robi şi Vetilul va fi ca cum n-ar fi.

6 Căutaţi pre Domnul şi fiţi vii, ca să nu strălucească ca focul casa lui Iosif şi o va mânca pre ea şi nu va fi cine să stângă casa lui Israil.

7 Cel ce face întru înălţime judecată şi pre pământ au pus dreptate.

8 Cel ce face toate şi le tocmeaşte şi întoarce umbraa în dimineaţă şi zioa în noapte o întunecă, Cel ce chiiamă apa mării şi o varsă pre faţa pământului, Domnul Dumnezeul, Atotţiitoriul, numele Lui.

9 Cel ce împarte sfărâmare preste tărie şi ticăloşie preste tărie aduce;

10 Urât-au în porţi pre cel ce mustră şi de cuvântul cel cuvios s-au scârbit.

11 bPentru că aţi dat pălmi săracilor şi daruri alease aţi luat de la ei, case neatede aţi zidit şi nu veţi lăcui într-însele, vii poftite aţi sădit şi nu veţi bea vinul lor.

12 Că am cunoscut păgânătăţile voastre ceale multe şi păcatele voastre ceale tari, că călcaţi pre cel drept şi luaţi schimbări şi în porţi vă feriţi de cei săraci.

13 Pentru aceaea, cel ce înţăleage în vreamea aceaea va tăcea, că vreamea rea easte.

14 Căutaţi binele şi nu răul, ca să fiţi vii, şi aşea va fi cu voi Domnul Dumnezeu, Atotţiitoriul, precum aţi zis:

15 «Urât-am noi ceale reale şi am iubit ceale bune»; şi aşezaţi în porţi judecata, ca să miluiască Domnul Dumnezeu, Atotţiitoriul, pre cei rămaşi a lui Iosif”.

16 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Dumnezeu, Atotţiitoriul:

17 „În toate uliţele plângere şi în toate căile să va zice: «Vai! Vai!» Chema-se-va plugariul la plângere şi la tânguire şi la cei ce ştiu plângere, şi în toate căsile plângere, că voiu veni prin mijlocul tău”, zis-au Domnul.

18 „Vai, celor ce doriţi de zioa Domnului, că easte voao zioa aceaea a Domnului? Şi aceasta easte întunearec, şi nu lumină!

19 Precum când fuge omul dinaintea leului şi-i iasă înainte ursul; şi sare în casă şi-şi razămă mâinile sale pre păreate şi-l muşcă şearpele.

20 Au nu e întunearec zioa Domnului şi nu lumină; şi ceaţă carea nu are strălucire?

21 Urât-am, lăpădat-am sărbătorile voastre şi nu voiu mirosi întru adunările voastre.

22 Că, de veţi aduce Mie arderi de tot şi jertvele voastre, nu le voiu priimi şi la ceale de mântuire ale arătării nu voiu căuta.

23 Mută de la Mine glasul cântărilor tale şi cântarea organelor tale nu o voiu auzi.

24 Şi să va rostogoli ca apa judecata, şi dreptatea ca părăul cel necălcat.

25 Au jungheturi şi jertve Mi-aţi adus Mie, casa lui Israil, în patruzeci de ani în pustie?

26 Şi aţi purtat cortul lui Moloh şi steaoa dumnezeului vostru, Remfan, chipurile acelora care v-aţi făcut voao.

27 Şi voiu muta pre voi dincolo de Damasc”, zice Domnul Dumnezeu, Atotţiitoriu, numele Lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.