×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI AMOS

Capitolul 4

Supt ce chip de vaci grasă năvăleaşte asupra mai-marilor celor nedrepţi ai Samariei, arătând a fi rea închinarea lor de idoli. Şi pentru că fiii lui Israil cu multe pedeapse nu să vor putea întoarce de la păcatele sale, li să laudă Domnul ca şi celor ce mai înainte au pătimit, îndemnându-i să se întoarcă cătră Domnul cel Atotputearnic.

1 Auziţi cuvântul acesta, juncele Vasanului, ceale din muntele Samariei, ceale ce asupriţi pre săraci şi călcaţi pre mişei, ceale ce zic săpânilor săi: „Daţi-ne noao ca să bem!”

2 Jură-Să Domnul pre ceale sfinte ale Sale că: „Iată, vor veni zile peste voi şi vă vor lua pre voi cu arme şi pre cei ce sânt cu voi în căldări arzind; dedesupt vor băga negoţetoria ucigaşi.

3 Şi vă veţi scoate goale una împrotiva altiia şi vă veţi lăpăda în muntele Romanb, zice Domnul.

4 Venit-aţi în Vetil, şi păgâneaşte aţi lucrat, şi în Galgala, şi aţi înmulţit a lucra păgâneaşte şi aţi adus dimineaţa jertvele voastre, a treia zi zeciuirile voastre.

5 Şi au cetit afară leagea şi au chemat mărturisiri; spuneţi că aceastea au iubit fiii lui Israil”, zice Domnul.

6 „Şi Eu voiu da voao strepezire dinţilor în toate cetăţile voastre şi lipsă de pâne în toate locurile voastre şi nu v-aţi întors la Mine”, zice Domnul.

7 „Şi am oprit de la voi ploaia cu trei luni mai înainte de seacere şi voiu ploa preste o cetate, iară preste o cetate nu voiu ploa; o parte să va uda, şi partea preste carea nu voiu ploa să va usca.

8 Şi să vor aduna doao şi trei cetăţi la o cetate, ca să bea apă, şi nu să vor satura; şi nu v-aţi întors cătră Mine”, zice Domnul.

9 „Bătutu-v-am pre voi cu pârjol şi cu gălbinare, înmulţit-aţi grădinile voastre şi viile voastre; şi smochinetul vostru şi maslinetul vostru le-au mâncat omida, şi nici aşea nu v-aţi întors la Mine”, zice Domnul.

10 „Trimis-am asupra voastră moarte în calea Eghiptului şi am omorât cu sabie pre tinerii voştri, cu robimea cailor voştri, şi am adus în foc taberile voastre întru mâniia voastrăc, şi nici aşea nu v-aţi întors la Mine”, zice Domnul.

11 „Prăpăditu-v-am pre voi, precum au prăpădit Dumnezeu Sodoma şi Gomora, şi v-aţi făcut ca tăciunele cel scos din foc, şi nici aşea nu v-aţi întors la Mine”, zice Domnul.

12 „Pentru aceaea, aşea voiu face ţie, Israile, însă pentru că voiu face ţie aşea, găteaşte-te ca să chemi pre Dumnezeul tău, Israile!

13 Pentru aceaea, iată, Eu, Cel ce întăresc tunetul şi fac vântul şi Cel ce vestesc la oameni pre unsul Lui, Cel ce fac zorile şi negura şi Cel ce Mă suiu preste înălţimile pământului, Domnul Dumnezeu, Atotţiitoriul, numele Lui!”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.