×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI AMOS

Capitolul 3

De multe nelegiuiri vădeaşte pre casa lui Israil, pre norodul cel ce era oarecând singur ales. Şi zice că puţini dintr-înşii vor rămânea din năcazul ce le va veni asupră, cu care li s-au lăudat.

1 Ascultaţi cuvântul acesta, carele au grăit Domnul asupra voastră, casa lui Israil, şi asupra tot neamul pre carele l-am scos din pământul Eghiptului, zicând:

2 „Numai pre voi v-am cunoscut din toate neamurile pământului; pentru aceasta, voiu izbândi asupra voastră toate păcatele voastre.

3 Au călători-vor doi împreună, de nu să vor cunoaşte unul cu altul?

4 Au răcni-va leul din dumbrava sa, neavând vânat? Au da-va puiul de leu glasul său din culcuşul său, de nu va răpi ceva?

5 Au cădea-va pasăre pre pământ fără de păsărariu? Au pune-să-va laţul pre pământ, fără numai pentru ca să prinză ceva?

6 Au suna-va trâmbiţă în cetate şi norodul nu să va spăimânta? Au fi-va răutate în cetate, carea nu o au făcut Domnul?

7 Că nu va face Domnul Dumnezeu lucru, de nu va descoperi învăţătura Lui cătră slugile Sale, cătră proroci!

8 Leul va răcni, şi cine nu să va spăimânta? Domnul Dumnezeu au grăit, şi cine nu va proroci?

9 Vestiţi prin ţări întru asiriiani, şi în ţări, în pământul Eghiptului, şi ziceţi: «Adunaţi-vă în muntele Samariei şi vedeţi lucruri minunate multe în mijlocul ei şi asupreala cea dintr-însa».

10 Şi n-au cunoscut ceale ce vor fi împrotiva ei, zice Domnul, cei ce adună comori de nedreptăţi şi ticăloşie în ţările sale”.

11 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Dumnezeu: „Tirul, împregiur pământul tău să va pustii şi va trage de la tine tăriia ta şi să vor jefui ţările tale!”

12 Aceastea zice Domnul: „Precum va scoate păstoriul din gura leului doao armuri sau marginea urechii, aşea să vor scoate fiii lui Israil, cei ce lăcuiesc în Samariia înaintea neamului şi în Damasc.

13 Preoţi, auziţi şi mărturisiţi casii lui Iacov, zice Domnul Dumnezeu, Atotţiitoriul.

14 Pentru că în zioa când voiu izbândi păgânătăţile lui Israil asupra lui şi voiu izbândi asupra jertvenicilor lui Vetil şi să vor scăpa coarnele jertvenicului şi vor cădea pre pământ,

15 Amesteca-voiu şi voiu bate casa cea înaltă preste casa cea de vară şi vor peri casele ceale de elefant şi să vor adaoge alte case multe”, zice Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.