×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI AMOS

Capitolul 2

Izbândirea Domnului asupra lui Moav, asupra Iudei şi asupra lui Israil; nu vor putea scăpa de perire, că pentru facerile de bine care au luat de la Domnul au fost tot nemulţămitori şi au lăpădat leagea Domnului.

1 Aceastea zice Domnul: „Asupra celor trei păgânătăţi ale lui Moav şi asupra celor patru nu voiu întoarce pre ei, pentru că au ars oasele împăratului Idumeii în cenuşe.

2 Şi voiu trimite foc asupra lui Moav şi va mânca temeliile cetăţilor lui şi va muri întru neputinţă Moav cu glas şi cu strigare de trâmbiţă.

3 Şi voiu piiarde pre judecătoriu dintr-însul, şi pre toţi boiarii lui voiu omorî, împreună cu el”, zice Domnul.

4 Aceastea zice Domnul: „Asupra celor trei păgânătăţi a fiilor lui Iuda şi asupra celor patru nu voiu întoarce pre ei, pentru că au lăpădat leageaa Domnului şi poruncile Lui nu le-au păzit şi i-au înşelat pre ei deşertăciunile lor, care le-au făcut, cărora au urmat părinţii lor după ei.

5 Şi voiu trimite foc asupra Iudei şi va mânca temeliile Ierusalimului”.

6 Aceastea zice Domnul: „Pentru ceale trei păgânătăţi a lui Israil şi pentru ceale patru nu voiu întoarce pre ei, pentru că au vândut cu argint pre cel drept şi pre cel sărac pentru încălţăminte.

7 Pre cel ce călca pre ţărâna pământului şi bătea cu pumni capetele săracilor şi calea celor smeriţi o au abătut; şi fiiul şi tatăl au întrat la aceaeaşi slujnică, ca să spurce numele Dumnezeului său.

8 Şi hainele sale legându-le cu funi, acoperiri făcea împregiurul jertvenicului; şi bea vin din năpăşti în Casa Dumnezeului său.

9 Şi Eu am gonit pre amoreu de la faţa lor, a căruia înălţime era ca înălţimea chedrului şi tare era ca stăjeariul; şi am uscat roada lui deasupra şi rădăcinile lui dedesupt.

10 Şi Eu v-am scos pre voi din pământul Eghiptului şi v-am povăţuit pre voi prin pustie patruzeci de ani, ca să moşteniţi pământul amoreilor.

11 Şi am luat din fiii voştri, carii să fie proroci, şi din tinerii voştri spre sfinţenie. Au nu sânt aceastea, fiii lui Israil?” zice Domnul.

12 „Şi voi adăpaţi pre cei sfinţiţi a Miei cu vin şi prorocilor prorunciţi, zicând: «Să nu prorociţi!»

13 Pentru aceaea, iată, Eu răstorn dedesuptul vostru precum să răstoarnă corul cel încărcat de trestie.

14 Şi va peri fuga de la cel ce aleargă şi cel tare nu va ţinea tăriia sa şi cel războinic nu va mântui sufletul său.

15 Şi săgetătoriul nu va sta şi cel iute cu picioarele sale nu va scăpa şi cel călăreţ nu va mântui sufletul său.

16 Şi va afla inima sa întru putearnici. Cel gol va goni în zioa aceaea”, zice Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.