×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI AMOS

Capitolul 1

Vreamea prorociei lui Amos. Izbândirea Domnului asupra Damascului, asupra celor de alt neam, a Tirului, a Idumeii şi asupra fiilor lui Amon; pentru păgânătăţile lor îi va piiarde.

1 Cuvintele lui Amos, care s-au făcut în Acarimul din Tecue, are le-au văzut asupra Ierusalimului în zilele lui Ozia, împăratului Iudei, şi în zilele lui Ierovoam, feciorului lui Ioas, împăratului lui Israil, mai înainte de cutremur cu doi ani.

2 Şi au zis: „Domnul din Sion au grăit şi din Ierusalim au dat glasul Său şi au plâns păşunile păstorilor şi s-au uscat vârvul Carmilului”.

3 Şi au zis Domnul: „Asupra celor trei păgânătăţi ale Damascului şi asupra celor patru nu-l voiu întoarce pre el, pentru că au tăiat cu herestraie de fier pre ceale din Galaad, care avea în pântece.

4 Şi voiu trimite foc la casa lui Azail şi va mânca temeliile fiiului lui Ader.

5 Şi voiu zdrobi zăvoarăle Damascului şi voiu piiarde pre cei ce lăcuiesc în câmpul On şi voiu tăia neam din bărbaţii Haranului şi să va robi norodul Siriei cel ales”, zice Domnul.

6 Aceastea zice Domnul: „Asupra celor trei păgânătăţi ale Gazei şi asupra celor patru nu voiu întoarce pre eia, pentru că au robit ei robiia lui Solomon, ca să-i încuie la Idumeea.

7 Şi voiu trimite foc asupra zidurilor Gazei şi va mânca temeliile ei.

8 Şi voiu piiarde pre cei ce lăcuiesc în Azot şi voiu lua un neam de la Ascalon şi voiu pune mâna Mea preste Acaron şi vor peri cei rămaşi a celor de alte neamuri”, zice Domnul.

9 Aceastea zice Domnul: „Asupra celor trei păgânătăţi ale Tirului şi asupra celor patru nu-l voiu întoarce pre el, pentru că au închis robiia lui Solomon la Idumeea şi nu şi-au adus aminte de legătura fraţilor.

10 Şi voiu trimite foc preste zidurile Tirului şi va mânca de tot temeliile lui”.

11 Aceastea zice Domnul: „Asupra celor trei păgânătăţi ale Idumeii şi asupra celor patru nu voiu întoarce pre ei, pentru că au gonit cu sabie pre fratele său şi au stricat zgău pe pământ şi au răpit spre mărturie frica sa, pornirea sa o au păzit spre price.

12 Şi voiu trimite foc asupra Temanului şi va mânca temeliile zidurilor ei”.

13 Aceastea zice Domnul: „Asupra celor trei păgânătăţi ale fiilor lui Amon şi asupra celor patru nu voiu întoarce pre ei, pentru că spinteca pre galaaditeanele ceale ce avea în pântece, ca să-şi lărgească hotarăle sale.

14 Şi voiu aprinde foc pre zidurile Ravatii şi va mânca temeliile ei cu strigare în zioa războiului şi să va clăti în zioa săvârşirii ei.

15 Şi vor mearge împăraţii ei în robie, preoţii lor şi boiarii lor împreună”, zice Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.