×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LEVIŢILOR

Capitolul 9

Deaca s-au sfinţit Aaron, s-au adus, şi făcând pârga jertvelor pentru sine şi pentru norodul lui Dumnezeu, binecuvintează pre norod, slava Domnului s-au arătat, şi focul au amistuit jertva.

1 Şi au fost în zioa a opta, au chemat Moisi pre Aaron şi pre fiii lui şi pre bătrânii lui Israil.

2 Şi au zis Moisi cătră Aaron: „Ia ţie un viţel din vaci, pentru păcat, şi un berbeace pentru ardere de tot, curaţi, şi-i ado înaintea Domnului.

3 Şi bătrânilor lui Israil grăiaşte, zicând: «Luaţi un ţap din capre pentru păcat şi un berbeace şi un viţel şi un miel de un an pentru arderea de tot, curate.

4 Şi viţelul şi berbeacele pentru jertva cea de mântuire înaintea Domnului, şi făină curată amestecată cu untdelemn, că astăzi Să va arăta Domnul întru voi”.

5 Şi au luat, precum au poruncit Moisi în preajma cortului mărturiei, şi au venit toată adunarea şi au stătut înaintea Domnului.

6 Şi au zis Moisi: „Acesta easte cuvântul care l-au zis Domnul; faceţi, şi să va arăta întru voi mărirea Domnului”.

7 Şi au zis Moisi lui Aaron: „Apropie-te la jertvenic şi fă ce e pentru păcatul tău şi arderea de tot a ta, şi te roagă pentru tine însuţi şi pentru casa ta, şi fă darurile noro-dului şi te roagă pentru dânşii, precum au poruncit Domnul”.

8 Şi s-au apropiiat Aaron la jertvenic şi au junghiiat viţelul cel pentru păcatul său.

9 Şi au adus fiii lui Aaron sângele la dânsul, şi el au întins deagetul său în sânge şi au pus pre coarnele jertvenicului, şi sângele l-au vărsat pre temeiul jertvenicului.

10 Şi seul şi rărunchii şi praporul ficatului celui pentru păcat le-au adus pre jertvenic, în ce chip au poruncit Domnul lui Moisi.

11 Şi cărnurile şi piialea le-au ars cu foc afară de tabără.

12 Şi au junghiiat arderea de tot, şi au adus fiii lui Aaron sângele la dânsul, şi l-au vărsat pre jertvenic împrejur.

13 Şi arderea cea de tot i-au adus lui, şi mădulările şi capul le-au pus pre jertvenic.

14 Şi au spălat pântecele şi picioarele cu apă, şi le-au pus preste arderea de tot pre jertvenic.

15 Şi au adus darul norodului, şi au luat ţapul cel pentru păcatul norodului, şi l-au junghiiat şi l-au curăţit, ca şi pre cel dintâiu.

16 Şi au adus arderea cea de tot şi o au făcut precum să cuvine.

17 Şi şi-au umplut mâinile dintr-însa, şi au pus pre jertvenic fără de arderea de tot cea de dimineaţă.

18 Şi au junghiiat viţelul şi berbeacele jertvei mântuirii norodului, şi au adus fiii lui Aaron sângele la dânsul, şi l-au vărsat la jertvenic împrejur.

19 Şi seul cel de la viţel şi de la berbeace, şi şealele, şi seul cel ce acopere pântecele, şi amândoi rărunchii, şi seul cel de preste ei, şi praporul ficatului.

20 Şi au pus seurile preste piepturi, şi au adus seurile pre jertvenic.

21 Şi pieptul şi braţul cel drept l-au luat Aaron, parte înaintea Domnului, în ce chip au poruncit Domnul lui Moisi.

22 Şi, rădicând Aaron mâinile spre norod, i-au blagoslovit pre ei, şi, după ce au făcut ceale pentru păcat şi arderile de tot şi ceale de mântuire, s-au pogorât.

23 Şi au întrat Moisi şi Aaron în cortul mărturiei, şi ieşind au blagoslovit pre tot norodul, şi s-au arătat mărirea Domnului la tot norodul.

24 Şi au ieşit foc de la Domnul, şi au mâncat ceale de pre jertvenic, arderile de tot şi seurile, şi au văzut tot norodul, şi s-au spăimântat, şi au căzut pre faţă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.