×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LEVIŢILOR

Capitolul 8

Hirotoniia lui Aaron şi a feciorilor lui şi ungerea cortului şi a odăjdilor prin Moisi.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

2 „Ia pre Aaron şi pre fiii lui, şi hainele lui, şi untul-cel-de-lemn al ungerii, şi viţelul cel pentru păcat, şi cei doi berbeci, şi coşniţa cea cu azime.

3 Şi vei strânge toată adunarea la uşea cortului mărturiei”.

4 Şi au făcut Moisi precum i-au poruncit lui Domnul, şi au strâns toată adunarea la uşea cortului mărturiei.

5 Şi au zis Moisi cătră adunare: „Acesta easte cuvântul care au poruncit Domnul să se facă”.

6 Şi au adus Moisi pre Aaron şi pre fiii lui, şi i-au spălat pre ei cu apă.

7 Şi l-au îmbrăcat pre el cu haina, şi l-au încins cu brâul, şi l-au îmbrăcat cu veşmântul cel lung, şi au pus preste el umărariul, şi l-au încins pre el după cum era făcut umărariul, şi l-au strâns cu el.

8 Şi au pus preste umărariu engolpiul, şi preste engolpion au pus arătarea şi adevărula.

9 Şi au pus mitra pre capul lui, şi preste mitră de cătră faţa lui au pus tabla de aur cea sfinţită sfântă, precum au poruncit Domnul lui Moisi.

10 Şi au luat Moisi din untul-cel-de-lemn al ungerii.

11 Şi au stropit dintr-însul pre jertvenic de şeapte ori, şi au uns jertvenicul şi l-au sfinţit pre dânsul, şi toate ceale dintr-însul, şi spălătoarea lui, şi temeiul ei, şi le-au sfinţit pre eale, şi au uns cortul şi toate vasele lui, şi l-au sfinţit pre el.

12 Şi au turnat Moisi din untul-cel-de-lemn al ungerii pre capul lui Aaron, şi l-au uns pre el, şi l-au sfinţit pre el.

13 Şi au adus Moisi pre fiii lui Aaron, şi i-au îmbrăcat pre ei cu haine, şi i-au încins cu brâie, şi le-au pus lor chidare, după cum au poruncit Domnul lui Moisi.

14 Şi au adus Moisi viţelul cel pentru păcat, şi au pus Aaron şi fiii lui mâinile pre capul viţelului celui pentru păcat.

15 Şi l-au junghiiat pre el, şi au luat Moisi din sânge, şi au pus pre coarnele jertvenicului împrejur cu deagetul, şi au curăţit jertvenicul, şi sângele l-au vărsat preste temeiul jertvenicului, şi-au sfinţit pre el, ca să se roage întru el.

16 Şi au luat Moisi tot seul cel de pre maţă, şi peliţa cea de pre ficat, şi amândoi rărunchii, şi seul cel de pre ei, şi i-au adus Moisi pre jertvenic.

17 Şi viţelul şi piialea lui, şi carnea lui şi balega lui le-au ars afară de tabără cu foc, precum au poruncit Domnul lui Moisi.

18 Şi au adus Moisi berbeacele cel pentru arderea de tot, şi au pus Aaron şi fiii lui mâinile sale pre capul berbeacelui, şi au junghiiat Moisi berbeacele, şi au turnat Moisi sângele pre jertvenic împrejur.

19 Şi berbeacele l-au tăiat bucăţi după mădulări, şi au adus Moisi capul şi mădulările şi seul, şi pântecele şi picioarele le-au spălat cu apă.

20 Şi au adus Moisi berbeacele tot pre jertvenic; ardere de tot easte, întru miros de bună mireazmă, jertvă easte Domnului, după cum au poruncit Domnul lui Moisi.

21 Şi au adus Moisi al doilea berbeace, berbeacele cel de săvârşire, şi au pus Aaron şi fiii lui mâinile sale pre capul berbeacelui.

22 Şi l-au junghiiat, şi au luat Moisi din sângele lui, şi au pus pre peliţab urechii ceii dreapte a lui Aaron, şi pre vârvul mânii ceii dreapte, şi pre vârvul piciorului celui drept.

23 Şi au adus Moisi pre fiii lui Aaron, şi au pus Moisi din sânge pre peliţa urechilor lor celor dreapte, şi pre vârvul mâinilor lor celor dreapte, şi pre vârvul picioarelor lor celor dreapte, şi au vărsat Moisi sângele pre jertvenic.

24 Şi au luat seul şi şealele şi seul cel de preste pântece şi praporul ficatului şi amândoi rărunchii şi seul cel de preste ei şi braţul cel drept.

25 Şi din coşniţa săvârşirei, carea easte înaintea Domnului, şi au luat o pâine azimă, şi o pâine cu untdelemn, şi o turtă, şi o au pus pre seu, şi braţul cel drept.

26 Şi le-au pus toate pre mâinile lui Aaron, şi pre mâinile fiilor lui, şi le-au adus dar înaintea Domnului.

27 Şi le-au luat aceastea Moisi din mâinile lor, şi le-au adus pre jertvenic preste arderea de tot a săvârşirei, miros de bună mireazmă, jertvă easte Domnului.

28 Şi, luând Moisi pieptul de la berbeacele săvârşirei, l-au râdicat punere-deasupra înaintea Domnului, şi s-au făcut lui Moisi parte, după cum au poruncit Domnul lui Moisi.

29 Şi au luat Moisi din untuldelemn al ungerii şi din sângele cel de pre jertvenic, şi au stropit pre Aaron şi hainele lui, şi pre fiii lui şi hainele fiilor lui cu dânsul.

30 Şi au sfinţit pre Aaron şi hainele lui, şi pre fiii lui şi hainele fiilor lui cu dânsul.

31 Şi au zis Moisi cătră Aaron şi cătră fiii lui: „Fiiarbeţi carnea în curtea cortului mărturiei, în loc sfânt, şi acolo să o mâncaţi, şi pâinile ceale din coşniţa săvârşirei, precum s-au poruncit mie, zicând: «Aaron şi fiii lui le vor mânca».

32 Şi ce va rămânea din cărnuri şi din pâini în foc să ardeţi.

33 Şi din uşea cortului mărturiei să nu ieşiţi şeapte zile, până ce să va plini zioa săvârşirei voastre, pentru că în şeapte zile va săvârşi mâinile voastre.

34 În ce chip au făcut în zioa aceasta, au poruncit Domnul să se facă aceasta, ca să se roage pentru voi.

35 Şi la uşea cortului mărturiei veţi şedea şeapte zile, zioa şi noaptea, şi veţi păzi ceale de păzit ale Domnului, ca să nu muriţi, că aşea au poruncit mie Domnul Dumnezeu”.

36 Şi au făcut Aaron şi fiii lui toate cuvintele câte au poruncit Domnul lui Moisi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.