×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LEVIŢILOR

Capitolul 7

Leage despre jertvele ceale pentru păcat, a jirtvei şi a arderii de tot, pentru ceale de pace; seul şi sângele de tot să opreaşte a să mânca.

1 Aceasta easte leagea jertvei, ceii de mântuire, carea o vor aduce Domnului.

2 De vor aduce de laudă, şi vor aduce spre jertva laudei pâini de făină curată făcute cu untdelemn, şi turte nedospite unse cu untdelemn, şi făină aleasă frământată cu untdelemn.

3 Cu pâini nedospite va aduce darurile sale întru jertva cea de mântuire a laudei.

4 Şi va aduce unul din toate darurile sale, parte Domnului, a preotului carele varsă sângele mărturiei a lui vor fi.

5 Şi cărnurile jertvei laudei ceii de mântuire a lui vor fi, şi, în carea zi să vor da, să vor mânca, nu vor lăsa dintr-însa până dimineaţă.

6 Şi de va jertvi din făgăduinţă sau de bună-voie darul său, în carea zi să va aduce jertva lui să va mânca şi a doao zi.

7 Şi ce va rămânea din cărnurile jertvei până a treia zi cu foc să va arde.

8 Iară de, mâncând, va mânca din cărnuri a treia zi, nu să va priimi celui ce aduce aceasta, nu să va socoti lui, pângăriciune easte; iară sufletul carele va mânca dintr-însa păcat va avea.

9 Şi cărnurile, câte să vor atinge de tot cel necurat, nu să vor mânca, în foc să vor arde, tot cel curat va mânca carnea.

10 Şi sufletul carele va mânca din cărnurile jertvei ceii de mântuire, carea easte a Domnului, şi necurăţiia luia pre dânsul, va peri sufletul acela din norodul său.

11 Şi sufletul carele să va atinge ori de ce lucru necurat, sau de necurăţiia omului, sau de ceale cu patru picioare necurate, sau ori de ce urâciune necurată, şi va mânca din cărnurile jertvei ceii de mântuire, carea easte a Domnului, va peri sufletul acela din norodul său»”.

12 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

13 „Grăiaşte fiilor lui Israil, zicând: «Tot seul de bou şi de oaie şi de capră să nu mâncaţi.

14 Şi grăsimea de mortăciune şi de ce easte prins de fiiară să va lucra la tot lucrul; iară de mâncat nu să va mânca.

15 Tot cel ce va mânca seu de la dobitoacele din care veţi aduce dintr-însele jertvă Domnului, va peri sufletul acela din norodul său.

16 Tot sângele să nu mâncaţi în tot lăcaşul vostru, şi din dobitoace şi din pasări.

17 Tot sufletul carele va mânca sânge, va peri sufletul acela din norodul său»”.

18 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

19 „Şi fiilor lui Israil vei grăi, zicând: «Cel ce aduce jertvă de mântuire va aduce darul său Domnului şi din jertva cea de mântuire.

20 Mâinile lui vor aduce jertvele Domnului; seul cel de pre piept şi peliţa cea de pre ficat vor aduce, ca să le puie dar înaintea Domnului.

21 Şi va aduce preotul seul pre jertvenic, şi va fi pieptul a lui Aaron şi al fiilor lui.

22 Şi braţul cel drept îl veţi da aducere preotului din jertvele ceale de mântuire ale voastre.

23 Cel ce aduce sângele mântuirei şi seul din fiii lui Aaron a lui va fi braţul cel drept parte».

24 Că pieptul punerii deasupra şi braţul aducerii am luat de la fiii lui Israil, din jertvele mântuirii voastre, şi le-am dat lui Aaron, preotului, şi fiilor lui leage veacinică de la fiii lui Israil.

25 Aceasta easte ungerea lui Aaron şi ungerea fiilor lui din jertvele Domnului, în carea zi i-au adus pre ei să preoţască Domnului.

26 După cum au poruncit Domnul să se dea lor în zioa în carea i-au uns pre ei de la fiii lui Israil, leage veacinică întru neamurile lor”.

27 Aceasta easte leagea arderilor de tot şi a jertvei, şi pentru păcat şi pentru greşeală, şi a săvârşirei şi a jertvei ceii de mântuire.

28 În ce chip au poruncit Domnul lui Moisi în muntele Sinaii, în zioa în carea au poruncit fiilor lui Israil să aducă darurile sale înaintea Domnului, în pustiia Sinaii.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.