×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LEVIŢILOR

Capitolul 6

Jertvă pentru păcat din cunoştinţă făcută; legile arderii de tot; a focului necurmat, a fieştecărora jertve şi a aducerilor preotului în zioa ungerii sale, şi deobşte despre jertva pentru păcat; cine şi când poate mânca dintr-aceastea.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

2 „Sufletul carele va păcătui şi, nebăgând samă, nu va băga samă de poruncile Domnului, şi va minţi cătră deaproapele lucrul care i l-au încredinţat lui, ori din simbră, ori din pradă, ori au înşelat cu ceva pre deaproapele,

3 Sau au găsit lucrul pierdut, şi-l va tăgădui, şi va jura nedrept de tot lucrul, oricare-l va face omul, va păcătui întru aceastea.

4 Şi va fi când va păcătui, şi va greşi, şi va întoarce răpirea carea au răpit, sau înşelăciunea carea au înşelat, sau lucrul ce s-au încredinţat lui, sau lucrul pierdut care l-au găsit, din tot lucrul pentru care au jurat strâmb, şi va plăti lucrul acela întreg, şi a cincea parte mai mult va adaoge aceluia, a cui easte, şi va întoarce lui în ce zi să va dovedi.

5 Şi pentru greşeala sa, va aduce Domnului un berbeace curat din oi, cu preţ după măsura păcatului.

6 Şi să va ruga pentru el preotul înaintea Domnului, şi să vor ierta lui toate câte au făcut şi au greşit”.

7 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

8 „Porunceaşte lui Aaron şi fiilor lui, zicând:

9 «Aceasta easte leagea arderii de tot, aceasta easte arderea de tot preste arderea ei, deasupra jertvenicului toată noaptea va arde până dimineaţa, şi focul jertvenicului va arde deasupra lui, şi nu să va stânge.

10 Şi să va îmbrăca preotul cu haină de in, şi veşmânt va îmbrăca împrejurul trupului său, şi va lua arderea carea o va amistui focul, arderea de tot de la jertvenic.

11 Şi o va pune aproape de jertvenic, şi să va dezbrăca de haina sa, şi să va îmbrăca cu altă haină, şi va scoate arderea de tot afară din tabără, în loc curat.

12 Şi foc pre jertvenic va arde şi nu să va stânge, şi va aprinde pre dânsul preotul leamne în toată dimineaţa, şi va clădi deasupra lui arderea de tot, şi preste ea va pune seul mântuirei.

13 Şi pururea va arde foc pre jertvenic, şi nu să va stânge.

14 Aceasta easte leagea jertvei carea o vor aduce fiii lui Aaron înaintea Domnului, în preajma jertvenicului.

15 Şi va lua dintr-însa (preotul) cu pumnul din făina cea curată a jertvei cu untuldelemn al ei, şi cu toată tămâia ei, care sânt preste jertvă, şi le va pune pre jertvenic ardere întru miros de bună mireazmă, pomenirea ei Domnului.

16 Iară ce va rămânea din ea va mânca Aaron şi fiii lui, nedospite să vor mânca în loc sfânt, în curtea cortului mărturiei o vor mânca.

17 Nu să va coace dospită, parte o am dat aceasta lor din ceale ce să aduc Domnului, Sfânta Sfintelor easte, ca şi ceaea ce să aduce pentru păcat şi ca şi cea pentru greşeală.

18 Toată partea bărbătească dintră preoţi vor mânca aceasta, leage veacinică întru neamurile voastre din ceale ce să aduc Domnului, tot cel ce să va atinge de dânsăle să va sfinţi»”.

19 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

20 „Aceasta easte darul lui Aaron şi al fiilor lui, care-l vor aduce Domnului în zioa în carea-l vei unge pre el: a zeacea parte din ifi, făină curată să fie de jertvă pururea, jumătate dintr-însa dimineaţa şi jumătate dintr-însa seara.

21 În tigaie cu untdelemn să va face, frământată o va aduce, pisate, jertvă de fărâmituri, jertvă întru miros de bună mireazmă Domnului.

22 Preotul cel uns, carele easte în locul lui, din fiii lui va face aceasta, leage veacinică, toată să va amistui.

23 Toată jertva preotului de tot să va arde, şi nu să va mânca”.

24 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

25 „Grăiaşte lui Aaron şi fiilor lui, zicând: «Aceasta easte leagea cea pentru păcat, în locul unde junghe arderile de tot, vor junghia şi ceale pentru păcat înaintea Domnului, Sfânta Sfintelor easte.

26 Preotul carele o va aduce o va mânca, în loc sfânt să va mânca, în curtea cortului mărturiei.

27 Tot carele să va atinge de cărnurile ei să va sfinţi, şi ori a cui haină să va stropi cu sângele ei, ce s-au stropit pre ea, să va spăla în loc sfânt.

28 Iară vasul cel de lut în care s-au fiert să va sparge, iară de să va fiiarbe în vas de aramă, să-l freace şi să-l speale cu apă.

29 Tot carele easte parte bărbătească întră preoţi va mânca aceastea, Sfintele Sfintelor sânt Domnului.

30 Şi toate ceale ce sânt pentru păcat, dintru a cărora sânge să va aduce în cortul mărturiei, ca să se roage printr-însul întru cel sfânt, să nu să mânce, ci cu foc să se arză.

31 aŞi aceasta easte leagea berbeacelui celui pentru păcat, Sfintele Sfintelor sânt:

32 În locul unde vor junghia arderile de tot, vor junghia berbeacele cel pentru păcat înaintea Domnului, şi sângele-l va vărsa pre temeiul jertvenicului împrejur.

33 Şi va lua de la el tot seul lui, şi şealele, şi seul care acopere maţăle, şi tot seul cel de preste maţe.

34 Şi amândoi rărunchii, şi seul cel de preste ei, care easte preste coapse, şi praporul ficatului cu rărunchii le va lua aceastea.

35 Şi le va aduce preotul pre jertvenic jertvă Domnului, pentru păcat easte.

36 Tot cel ce easte parte bărbătească dintru preoţi le va mânca pre eale, în loc sfânt le vor mânca, Sfintele Sfintelor sânt.

37 Precum easte pentru păcat, aşea şi pentru greşeală, o leage va fi lor, preotul, carele să va ruga pentru el, a lui va fi.

38 Şi preotul cel ce aduce arderile de tot ale omului, piialea arderii de tot, carea o aduce, a lui va fi.

39 Şi toată jertva carea să va face în cuptoriu, şi toată carea să va face pre grătariu sau în tigaie va fi a preotului carele o aduce.

40 Şi toată jertva cea făcută cu untdelemn, şi cea nefăcută tuturor fiilor lui Aaron să se împarţă fieştecui întocma.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.