×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LEVIŢILOR

Capitolul 5

Despre jertve pentru păcate din tăcearea adevărului, pentru necurăţie, greşeală, jurământ, necinstea celor sfinte şi pentru neştiinţa.

1 Iară de va păcătui suflet, şi va auzi glas de jurământ, şi acesta mărturie ori de au văzut, ori de ştie, de nu va spune, va luoa păcatul.

2 Sufletul, carele să va atinge ori de ce lucru necurat, au de mortăciune, au de ce easte prins de fiiară necurată, au din mor-tăciunile urăciunilor celor necurate, au din mortăciunile dobitoacelor celor necurate,

3 Sau să va atinge de necurăţie de om, ori de ce necurăţie a lui, de carea atingându-să să va pângări, şi nu au ştiut, şi după aceaea va cunoaşte că au greşit, vinovat va fi păcatului.

4 Sufletul cel fărădeleage carele grăiaşte cu buzele sale, ca să facă rău sau să facă bine, după toate care va grăi omul cu jurământ, şi va uita, şi apoi va cunoaşte că au păcătuit întru una dintru aceastea,

5 Şi va mărturisi păcatul său care au păcătuit,

6 Şi va aduce Domnului pentru ceale ce au greşit, pentru păcatul care au păcătuit, parte fămeiască, din oi o mieluşea de un an, sau o iadă de un an din capre, pentru păcat, şi să va ruga pentru el preotul pentru păcatul lui care au păcătuit, şi să va ierta lui păcatul.

7 Iară de nu va putea avea ela oaie, va aduce pentru păcatul său care au păcătuit doao turtureale sau doi pui de porumb Domnului, unul pentru păcat, şi altul pentru arderea de tot.

8 Şi le va aduce la preot, şi va aduce preotul întâiu cea pentru păcat, şi va rumpe preotul capul ei de la grumazi, şi nu-l va despărţi.

9 Şi va stropi din sângele cel pentru păcat, pre păreatele jertvenicului; iară rămăşiţa sângelui o va scură preste temeiul jertvenicului, că păcat easte.

10 Şi cea de a doao o va face ardere de tot, după cum să cuvine, şi să va ruga preotul pentru dânsul, pentru păcatul lui care au păcătuit, şi să va ierta lui.

11 Iară de nu vab putea avea o păreachie de turtureale sau doi pui de porumb, va aduce darul său pentru păcatul ce au făcut a zeacea parte a unui ifi de făină curată pentru păcat, să nu toarne preste dânsa untdelemn, nici să puie preste ea tămâie, căci pentru păcat easte.

12 Şi o va aduce la preot, şi, luând preotul dintr-însa pumnul său plin, pomenirea ei o va pune pre jertvenicul arderilor de tot Domnului, păcat easte.

13 Şi să va ruga pentru dânsul preotul pentru păcatul lui, care au păcătuit dintru una de aceastea, şi să va ierta lui; iară ce au rămas va fi a preotului, ca şi jertva făinei ceii curate»”.

14 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

15 „Sufletul, carele cu uitare-şi va uita, şi va păcătui fără de voie din sfintele Domnului, va aduce pentru păcatul său Domnului un berbeace curat din oi, a căruia preţul va fi un siclu de argint, după siclul cel sfânt, pentru păcatul care au păcătuit.

16 Şi ce au păcătuit din ceale sfinte va întoarce îndărăpt aceaea, şi a cincea parte va adaoge preste aceaea, şi va da aceaea preotului, şi preotul să va ruga pentru el cu berbeacele cel pentru păcat, şi să va ierta lui.

17 Şi sufletul carele va păcătui şi va face ceva din toate poruncile Domnului carea nu să cade a face, şi nu au ştiut că au greşit, va avea păcat.

18 Şi va aduce un berbeace curat din oi, în preţ de argint, pentru greşeală la preot, şi să va ruga preotul pentru el, pentru neştiinţa lui carea nu o au ştiut, şi el n-au cunoscut, şi să va ierta lui.

19 Pentru că au greşit greşeală înaintea Domnului”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.