×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LEVIŢILOR

Capitolul 4

Cum trebuie să se aducă jertvele ceale pentru păcatele preotului, a căpeteniei şi a mulţimii, prin neştiinţă făcute.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

2 „Grăiaşte fiilor lui Israil, zicând: «Sufletul de va păcătui înaintea Domnului fără de voie, întru toate poruncile Domnului, care nu să cade a le face, şi va face una dintru acealea,

3 De va păcătui arhiereul cel uns, ca să păcătuiască norodul, va aduce pentru păcatul său, care au păcătuit, viţel din vaci curat Domnului, pentru păcat.

4 Şi va aduce viţelul la uşile cortului mărturiei înaintea Domnului, şi va pune mâna sa pre capul viţelului, şi va junghia viţelul înaintea Domnului.

5 Şi, luând preotul cel uns, ale căruia mâini sânt sfinţite, din sângele viţelului, şi-l va băga în cortul mărturiei.

6 Şi va întinge preotul degetul în sânge şi va stropi din sânge de şeapte ori cu deagetul înaintea Domnului, cătră acoperemântul cel sfânt.

7 Şi va pune preotul din sângele viţelului pre coarnele jertvenicului tămâiei tocmirei, care easte înaintea Domnului, în cortul mărturiei, şi tot sângele viţelului va turna la temeiul jertvenicului arderii de tot, care easte la uşile cortului mărturiei.

8 Şi tot seul viţelului pentru păcat, va lua de la el seul care acopere ceale dinlăuntru, şi tot seul care easte preste ceale din pântece.

9 Şi amândoi rărunchii şi seul cel de preste ei, care easte preste coapse, şi peliţa cea de pre ficat cu rărunchii o va lua.

10 În ce chip să ia de la viţelul jertvei ceii de mântuire, şi le va aduce preotul pre jertvenicul aducerii.

11 Şi piialea viţelului şi toată carnea lui, cu capul şi cu marginile şi cu pântecele şi cu balega.

12 Şi vor scoate viţelul tot afară de tabără, în loc curat, unde vor vărsa cenuşea şi-l vor arde pre leamne în foc; unde să va vărsa cenuşea sa va arde.

13 Iară de nu va şti toată adunarea lui Israil şi să va ascunde cuvântul de la ochii adunării, şi vor face ceva afară de toate poruncile Domnului, carea nu să cade a să face, şi vor păcătui,

14 Şi, după ce vor cunoaşte păcatul care au păcătuit, va aduce adunarea un viţel de vaci curat, pentru păcat, şi-l vor aduce la uşile cortului mărturiei.

15 Şi vor pune bătrânii adunării mâinile sale pre capul viţelului înaintea Domnului.

16 Şi vor junghia viţelul înaintea Domnului, şi preotul cel uns va băga din sângele viţelului în cortul mărturiei.

17 Şi va întinge preotul deagetul în sângele viţelului, şi va stropi de şeapte ori înaintea Domnului, înaintea catapeteasmei ceii sfinte.

18 Şi din sânge va pune preotul pre coarnele jertvenicului tămâilor tocmirei, care easte înaintea Domnului, în cortul mărturiei.

19 Şi tot sângele îl va vărsa la temeiul jertvenicului aducerilor, care easte la uşile cortului mărturiei.

20 Şi va lua de la el tot seul, şi-l va aduce pre jertvenic, şi va face viţelula cum au făcut viţelul cel pentru păcat, aşea-l va face, şi să va ruga pentru ei preotul, şi să va ierta lor păcatul.

21 Şi vor scoate viţelul tot afară de tabără şi-l vor arde de tot, cum au ars pre viţelul cel mai dinainte; păcatul adunării easte.

22 Iară de va păcătui cel ce easte căpetenie şi va face una afară de toate poruncile Domnului Dumnezeului său, carea nu să cade a face prin neştiinţă, şi va greşi,

23 Şi, după ce va cunoaşte el păcatul care au păcătuit, va aduce darul său un ied de capre, parte bărbătească curat, pentru păcat.

24 Şi va pune mâna sa pre capul iedului, şi-l vor junghia în locul unde junghe arderile de tot înaintea Domnuluib, păcat easte.

25 Şi va pune preotul din sângele cel pentru păcat cu deagetul pre coarnele jertvenicului arderilor de tot, şi sângele lui tot îl va vărsa la temeiul jertvenicului arderilor de tot.

26 Şi tot seul lui îl va aduce pre jertvenic, ca şi seul jertvei ceii de mântuire, şi să va ruga pentru el preotul pentru păcatul lui, şi să va ierta lui.

27 Iară carele suflet din norodul pămân-tului va păcătui prin neştiinţă şi va călca o poruncă din toate poruncile Domnului, carele s-au poruncit să nu să calce, şi va greşic,

28 Şi, după ce va cunoaşte el păcatul care au păcătuit, va aduce o capră curată din caprele sale parte fămeiască, va aduce pentru păcatul care au păcătuit.

29 Şi va pune mâna pre capul caprei ceii adusă pentru păcatul său şi vor junghia capra aceaea carea s-au adus pentru păcat în locul unde junghe arderile de tot.

30 Şi va lua preotul cu deagetul din sângele ei şi va pune pre coarnele jertvenicului arderilor de tot, şi sângele ei tot îl va vărsa la temeiul jertvenicului.

31 Şi va lua tot seul, precum să ia seul de la jertva cea de mântuire, şi-l va aduce preotul pre jertvenic întru miros de bună mireazmă Domnului, şi să va ruga preotul pentru el, şi să va ierta lui.

32 Iară de va aduce oaie darul său cel pentru păcat, parte fămeiască curată să o aducă.

33 Şi va pune mâna pre capul oii ceii ce să aduce pentru păcat şi o vor junghia în locul unde junghe arderile de tot.

34 Şi, luând preotul din sângele oii ca-rea să aduce pentru păcat, cu deagetul va pune pre coarnele jertvenicului arderii de tot, şi tot sângele ei îl va vărsa la temeiul jertvenicului arderii de tot.

35 Şi va luoa tot seul ei, precum să ia seul oii ceii de la jertva cea de mântuire, şi-l va pune preotul pre jertvenic preste arderea cea de tot a Domnului, şi să va ruga pentru dânsul preotul, pentru păcatul care au păcătuit, şi să va ierta lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.