×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LEVIŢILOR

Capitolul 3

În ce chip să se aducă jertvele ceale de pace, adecă: de boi, de oi, de miei şi de capre, grăsimea toată şi sângele, Şie Şi le pofteaşte Dumnezeu.

1 Iară de va fi jertvă de mântuire darul lui Domnului, de-l va aduce din boi, ori de va fi parte bărbătească, ori parte fămeiască, curat îl va aduce înaintea Domnului.

2 Şi va pune mâinile sale pre capul darului, şi-l va junghia la uşea cortului mărturiei, şi vor turna fiii lui Aaron, preoţii, sângele pre jertvenicul arderilor de tot împrejur.

3 Şi vor aduce din jertva mântuirii jertvă Domnului seul care acopere pântecele, şi tot seul care easte pre pântece.

4 Şi amândoi rărunchii şi seul care easte preste ei, şi care easte preste coapse, şi peliţa cea de pre ficat cu rărunchii va scoate.

5 Şi le vor pune acealea fiii lui Aaron, preoţii, preste jertvenic, deasupra arderilor de tot, preste leamnele care sânt pre focul cel de pre jertvenic, jertvă, miros de bună mireazmă Domnului.

6 Iară de va fi din oi darul lui, jertvă de mântuire Domnului, parte bărbătească au fămeiască, curat îl va aduce pre el.

7 De va aduce miel darul său, aduce-l-va pre el înaintea Domnului.

8 Şi va pune mâna pre capul darului său, şi-l va junghia la uşile cortului mărturiei, şi vor turna fiii lui Aaron, preoţii, sângele pre jertvenic împrejur.

9 Şi va aduce din jertva mântuirii ardere Domnului, seul şi mijlocul curat, cu şealele va lua pre dânsul, şi tot seul care acopere pântecele.

10 Şi tot seul care easte preste pântece şi preste amândoi rărunchii, şi seul cel de pre ei, care easte la coapsă, şi praporul ficatului cu rărunchii luând.

11 Va aduce preotul preste jertvenic miros de bună mireazmă ardere Domnului.

12 Iară de va fi din capre darul lui Domnului, şi-l va aduce înaintea Domnului,

13 Şi va pune mâinile preste capul lui, şi-l vor junghia înaintea Domnului, la uşile cortului mărturiei, şi vor turna fiii lui Aaron, preoţii, sângele preste jertvenic împrejur.

14 Şi va aduce dintr-însul jertvă Domnului seul care acopere pântecele şi toată untura, carea easte preste pântece,

15 Şi amândoi rărunchii şi tot seul cel de preste ei, şi care easte pre coapse, şi praporul ficatului cu rărunchii va lua.

16 Şi va aduce preotul pre jertvenic jertvă de bună mireazmă Domnului; tot seul, Domnului.

17 Leage în veaci întru neamurile voastre, şi în toată sălăşluirea voastră, tot seul şi tot sângele să nu mâncaţi!»”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.