×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LEVIŢILOR

Capitolul 27

Multe legi să dau pentru făgăduinţă sau pentru lucrurile ceale date lui Dumnezeu prin făgăduinţă, şi pentru plătirea acelora şi a zăciuialei.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

2 „Grăiaşte fiilor lui Israil, şi zi cătră ei: «Omul, cel ce va făgădui făgăduinţă, ca să fie preţul sufletului său Domnului.

3 Va fi preţul celui ce easte parte bărbătească, de la doaozeci de ani până la şeasezeci de ani, va fi preţul lui cincizeci de didrahme de argint, cu cumpăna cea sfântă.

4 Iară a fămeii va fi preţul treizeci de didrahme.

5 Iară de va fi de la cinci ani până la doaozeci de ani, va fi preţul bărbatului doaozeci de didrahme, iară al fămeii zeace didrahme.

6 Iară de la o lună până la cinci ani, va fi preţul bărbatului cinci didrahme de argint, iară al fămeii trei didrahme de argint.

7 Iară de va fi de la şeasezeci de ani în sus, de va fi bărbat, va fi preţul lui cincisprăzeace didrahme de argint, iară al fămeii zeace didrahme.

8 Iară de va fi sărac şi nu va putea da preţul, va sta înaintea preotului şi-l va preţui preotul, după putinţa celui ce au făgăduit, şi-l va preţui pre el preotul.

9 Iară de va fi din dobitoacele care le aduc ei dar Domnului, care va da Domnului va fi sfânt.

10 Să nu schimbe cel bun pre cel rău, nici cel rău pre cel bun, iară de-l va schimba, să schimbe dobitoc pre dobitoc, şi va fi şi cel schimbat şi cel cu care l-au schimbat sfânt.

11 Iară de va fi din dobitoacele ceale necurate, din care nu să aduce dar Domnului, va pune dobitocul înaintea preotului.

12 Şi-l va preţui preotul de bun şi de rău, şi, după cumu-l va preţui preotul, aşea va sta.

13 Iară de răscumpărând îl va răscumpăra, de va da a cincea preste preţul lui.

14 Şi omul carele va sfinţi casa sa sfântă Domnului, o va preţui preotul de bună şi de rea, şi, după cum o va preţui preotul, aşea va sta.

15 Iară cel ce şi-au sfinţit casa, şi de va răscumpăra casa sa, va da a cincea din argintul preţului mai mult, şi va fi a lui.

16 Iară de va sfinţi omul Domnului din ţarina moşiei sale, atunci va fi preţul după sămânţa lui, o măsură de orz cu cincizeci de didrahme de argint.

17 Iară de va sfinţi ţarina sa din anul slobozirei, după preţul său va sta.

18 Iară de va sfinţi ţarina sa după slobozire, va socoti lui preotul argintul după numărul anilor care mai sânt până la anul slobozirei, şi să va împuţina din preţuirea lui.

19 Iară de va răscumpăra ţarina sa cel ce o au sfinţit, va adaoge a cincea parte din argint la preţul ei şi va fi a lui.

20 Iară de nu va răscumpăra ţarina, ci va vinde ţarina altui om, mai mult nu o va răscumpăra pre ea.

21 Ci va fi ţarina, după ce va treace slobozeniia, sfântă Domnului, ca şi pământul cel osăbit preotului, moşie va fi.

22 Iară de va sfinţi Domnului ţarină cumpărată, carea nu easte din ţarina moşiei sale,

23 Va socoti lui preotul sfârşitul preţului din anul slobozeniei, şi va da preţul în zioa aceaea sfânt Domnului.

24 Şi în anul cel de slobozenie, să va întoarce ţarina la omul de la carele o au cumpărat, a căruia era moşiia pământului.

25 Şi tot preţul va fi cu cumpenele ceale sfinte, de doaozeci de oboli va fi drahma.

26 Şi tot cel întâiu născut, care să va naşte întru dobitoacele tale, va fi a Domnului, şi nu-l va sfinţi nimenea, ori viţel, ori oaie fie, a Domnului easte.

27 Iară de va fi din dobitoacele ceale necurate, va schimba după preţul lui, şi a cincea parte din preţ va mai adaoge, şi va fi a lui. Iară de nu-l va răscumpăra, să va vinde după preţul lui.

28 Iară tot darul, care-l va sfinţi omul Domnului, din toate câte are el, de la om până la dobitoc, şi din ţarina moşiei sale, nu să va vinde, nici să va răscumpăra. Şi tot darul Sfânta Sfintelor va fi Domnului.

29 Şi tot darul care să va sfinţi de la oameni nu să va răscumpăra, ci cu moarte să va omorî.

30 Şi toată a zeacea parte a pământului, din sămânţa pământului şi din roada lemnului, a Domnului easte, sfântă Domnului.

31 Iară de, răscumpărând, va răscumpăra omul zăciuiala sa, va adaoge la ea a cincea parte mai mult, şi va fi a lui.

32 Şi tot ce easte a zeacea din vaci şi din oi, şi tot ce vine la număr supt toiag, a zeacea va fi sfânt Domnului.

33 Să nu schimbi cel bun cu cel rău, nici cel rău cu cel bun, iară de vei schimba, şi cel schimbat şi cel cu care l-au schimbat va fi sfânt, nu să va răscumpăra»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.