×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LEVIŢILOR

Capitolul 24

Leagea şi vreamea a să împodobi candilele, pâinile punerii-înainte; pedeapsa hulitorilor şi a ucigătorilor.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

2 „Porunceaşte fiilor lui Israil să aducă la tine untdelemn de maslin, curat şi limpede, la lumină, să arză lumină pururea, afară de catapeteazmă, în cortul mărturiei.

3 Şi o vor aprinde Aaron şi fiii lui de seara până dimineaţa, înaintea Domnului, pururea. Leage veacinică în neamurile voastre.

4 În sfeaşnicul cel curat veţi aprinde luminile înaintea Domnului, până dimineaţa.

5 Şi veţi lua făină curată şi veţi face dintr-însa doaosprăzeace pâini, din doao, a zeacea să fie o pâine.

6 Şi le veţi pune pre eale doao puneri, şease pâini o punere pre masa cea curată, înaintea Domnului.

7 Şi veţi pune la fieştecarea punere tămâie curată şi sare, şi vor fi pâinile întru pomenire puse înaintea Domnului.

8 În toată sâmbăta să vor pune înaintea Domnului, de la fiii lui Israil, leage veacinică.

9 Şi vor fi ale lui Aaron şi ale fiilor lui, şi le vor mânca în loc sfânt, că sânt Sfintele Sfintelor. Aceasta va fi a lor din ceale ce să jertvesc Domnului, leage veacinică”.

10 Şi au ieşit feciorul unei israilteancă, şi acesta era fecior de eghiptean întră fiii lui Israil, şi s-au sfădit în tabără cel din israilteană cu un om israiltean.

11 Şi numind feciorul cel din muiare israilteană, numele au blăstămat, şi l-au adus pre el la Moisi, şi numele mumei lui era Salomit, fata lui Davri din sămânţa lui Dan.

12 Şi l-au pus pre el în temniţă, ca să-l judece, după cum va porunci Domnul.

13 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

14 „Scoate afară de tabără pre cel ce au blăstămat, şi toţi cei ce l-au auzit să puie mâinile pre capul lui şi să-l uciză cu pietri toată adunarea.

15 Şi grăiaşte fiilor lui Israil, şi zi cătră dânşii: «Omul, carele va blăstăma pre Dumnezeu, păcat va avea.

16 Iară carele va numi numele Domnului cu moarte să se omoară, cu pietri să-l uciză toată adunarea lui Israil, ori venitic, ori moştean, când numeaşte ela numele Domnului, să moară.

17 Şi omul, carele va lovi sufletul omenesc şi va muri, cu moarte să se omoară.

18 Şi carele va lovi dobitoc şi va muri, să plătească suflet pentru suflet.

19 Şi de va vătăma neştine pre deaproapele său, cum au făcut el, aşea să i se facă şi lui.

20 Frântură pentru frântură, ochiu pentru ochiu, dinte pentru dinte, după cum va vătăma pre om, aşea să se facă şi lui.

21 Cel ce va lovi pre om şi va muri, cu moarte să se omoară.

22 O dreptate să fie celui nemearnic şi celui moştean, că Eu sânt Domnul Dumnezeul vostru»”.

23 Şi au grăit Moisi fiilor lui Israil, şi pre cel ce au blăstămat l-au scos afară de tabără şi l-au ucis cu pietri, şi fiii lui Israil au făcut precum au poruncit Domnul lui Moisi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.