×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LEVIŢILOR

Capitolul 23

Praznicile sâmbetei, a Paştilor, a pârgălor, a săptămânilor, a săcerişului, a trâmbiţilor, a curăţirii şi a corturilor; şi cum trebuie să se prăznuiască.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

2 „Grăiaşte fiilor lui Israil şi zi cătră ei: «Sărbătorile Domnului, care le veţi chema sfinte, aceastea sânt sărbătorile Meale.

3 Şease zile veţi lucra, iară zioa a şeaptea, sâmbătă, odihnă chemată sfântă Domnului, nici un lucru să nu faceţi, sâmbătă easte Domnului în toată lăcuinţa voastră.

4 Aceastea sânt sărbătorile Domnului, chemate sfinte, care le veţi chema în vremile lor:

5 În luna dintâiu, în patrusprăzeace zile ale lunei întră seri, pasha Domnului.

6 Şi în zioa a cincisprăzeacea a lunei aceştiia, sărbătoarea azimelor Domnului, şeapte zile azime să mâncaţi.

7 Şi zioa cea dintâiu chemată sfântă va fi voao, nici un lucru de slujbă să nu faceţi.

8 Şi în şeapte zile să aduceţi arderi de tot Domnului, şi zioa a şeaptea chemată sfântă va fi voao, nici un lucru de slujbă să nu faceţi»”.

9 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

10 „Grăiaşte fiilor lui Israil şi zi cătră ei: «Când veţi întra în pământul care Eu-l dau voao şi veţi săcera săcerişul lui, veţi aduce un znop pârga seacerii voastre la preot.

11 Şi va aduce znopul înaintea Domnului priimit voao, în zioa a doao de la zioa cea dintâiu îl va aduce preotul.

12 Şi, în zioa în care veţi aduce znopul, veţi face o oaie curată de un an ardere de tot Domnului.

13 Şi jertva lui doaoazeacea din făină curată făcută cu untdelemn, jertvă Domnului, miros de bună mireazmă Domnului, şi turnarea ei a patra a unui in de vin.

14 Şi pâine şi spice frecate noao să nu mâncaţi până în zioa aceasta, când veţi aduce daruri Dumnezeului vostru. Leage veacinică în neamurile voastre, în toată lăcuinţa voastră.

15 Şi să număraţi voao din a doao zi a sâmbetei, din zioa în carea veţi aduce znonul punerii înainte, şeapte săptămâni întregi să număraţi.

16 Până a doao zi a săptămânii ceii mai de pre urmă să număraţi cincizeci de zile.

17 Şi veţi aduce jertvă noao Domnului, din lăcaşurile voastre veţi aduce pâini punere-înainte, doao pâini din doaoazeacea de făină curată va fi o pâine, dospite le vor coace Domnului din pârga roadelor.

18 Şi împreună cu pâinile veţi aduce şeapte miei de un an curaţi, şi un viţel din cireadă şi doi berbeci curaţi, care vor fi ardere de tot Domnului, şi jertvele lor şi turnările lor, jertvă miros de bună mireazmă Domnului.

19 Şi veţi face un ţap din capre, pentru păcat, şi doi miei de un an, care să fie jertvă de mântuire, împreună cu pâinile ceale din rodurile ceale de pârgă.

20 Şi le va pune pre eale preotul cu pâinile rodurilor celor din pârgă punere-înaintea Domnului, împreună cu cei doi miei, sfinte vor fi Domnului, vor fi ale preotului celui ce le aduce.

21 Şi veţi chema zioa aceasta chemată sfântă va fi voao, tot lucrul de slujbă să nu faceţi într-însa. Leage veacinică întru neamurile voastre în toată lăcuinţa voastră.

22 Şi, când săceraţi seacerea pământului vostru, să nu sfârşiţi rămăşiţa seacerii ţarinii talea, când seaceri tu şi cade din seacerile tale, să nu le culegi, celui sărac şi celui nemearnic să le laşi acealea. Eu, Domnul Dumnezeul vostru»”.

23 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

24 „Grăiaşte fiilor lui Israil, zicând: «În luna a şeaptea, în zioa cea dintâiu a lunei, va fi voao odihnă, pomenirea trâmbiţelor, chemată sfântă va fi voao.

25 Nici un lucru de slujbă să nu faceţi, ci să aduceţi ardere de tot Domnului»”.

26 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

27 „Şib a zeacea a lunei aceştiia a şeaptea, zi de curăţenie chemată sfântă va fi voao, întru carea veţi smeri sufletele voastre, şi veţi aduce ardere de tot Domnului.

28 Nici un lucru să nu faceţi în zioa aceasta, că easte voao aceasta zi de rugăciune, şi să vă rugaţi pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului vostru.

29 Tot sufletul, carele nu să va smeri în zioa aceasta, va peri din norodul său.

30 Şi tot sufletul, carele va face lucru în zioa aceasta, va peri sufletul acela din norodul său.

31 Nici un lucru să nu faceţi. Leage veacinică întru neamurile voastre, întru toate lăcaşurile voastre.

32 Sâmbăta sâmbetelor va fi voao, şi să smeriţi sufletele voastre din a noaoa a lunei, de seara până seara, veţi sâmbăta sâmbetele voastre”.

33 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

34 „Grăiaşte fiilor lui Israil, zicând: «În zioa a cincisprăzeacea a lunii aceştiia a şeaptea, sărbătoarea corturilor şeapte zile Domnului.

35 Şi zioa cea dintâiu chemată sfântă va fi, nici un lucru de slujbă să nu faceţi într-însa.

36 Şeapte zile veţi aduce arderi de tot Domnului, şi zioa a opta chemată sfântă va fi voao, şi veţi aduce arderi de tot Domnului. Ieşire easte, nici un lucru de slujbă să nu faceţi.

37 Aceastea-s sărbătorile Domnului, care le veţi chema chemate sfinte, ca să aduceţi aduceri Domnului arderi de tot, şi jertvele lor, şi turnările lor din zi în zi.

38 Afară de sâmbetele Domnului, şi afară de darurile voastre, şi afară de toate făgăduinţele voastre, şi afară de ceale de bunăvoie ale voastre, care veţi da Domnului.

39 Şi în zioa a cincisprăzeace a lunei aceştiia a şeaptea, după ce veţi strânge roadele pământului, să ţineţi sărbătoare Domnului şeapte zile: în zioa dintâiu, odihnă, şi în zioa a opta, odihnă.

40 Şi veţi lua în zioa dintâiu rod frumos de lemn şi ramuri de finic şi stâlpări de lemn dasis şi sălcii şi stâlpări de agn de la râu, şi vă veţi veseli înaintea Domnului Dumnezeului vostru.

41 Şeapte zile în an leage veacinică întru neamurile voastre, în luna a şeaptea veţi prăznui aceasta.

42 În corturi veţi lăcui şeapte zile, tot moşteanul întru Israil va lăcui în corturi.

43 Ca să vază seminţiile voastre că în corturi am făcut a lăcui pre fiii lui Israil, când i-am scos pre ei din pământul Eghiptului. Eu, Domnul Dumnezeul vostru»”.

44 Şi au spus Moisi sărbătorile Domnului fiilor lui Israil.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.