×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LEVIŢILOR

Capitolul 22

Cel străin şi cel necurat să se contenească de mâncarea celor sfinţite sau a jertvelor; să însămnează prihanele sau sminteale, fără de care trebuie să fie jertvele; şi care trebuie să se jertvească.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

2 „Zi lui Aaron şi fiilor lui ca să se fereascăa de ceale sfinte ale fiilor lui Israil, şi să nu spurce numele Mieu cel sfânt, care le sfinţesc ei Mie. Eu, Domnul.

3 Zi lor: «Întru săminţiile voastre, tot omul din sămânţa voastră, carele să va apropiia cătră ceale sfinte, care le sfinţesc fiii lui Israil Domnului, când easte necurăţiia pre dânsul, va peri sufletul acela dinaintea Mea. Eu, Domnul Dumnezeul vostru.

4 Şi orice om din sămânţa lui Aaron, preotului, carele easte lepros, sau îi curge sămânţa, din ceale sfinte să nu mănânce, până ce să va curăţi. Şi cel ce să va atinge ori de ce necurăţie a sufletuluib sau de om, din carele curge sămânţa patului,

5 Sau cel ce să va atinge ori de ce jivină necurată, carea-l spurcă pre el, sau de om, carele-l spurcă pre el după toată necurăţiia lui,

6 Sufletul, carele să va atinge de aceastea, necurat va fi până seara, să nu mânce din ceale sfinte.

7 Până ce-ş va spăla trupul său cu apă şi va apune soarele şi curat va fi, şi atunci va putea mânca din ceale sfinte, că pâinea a lui easte.

8 Mortăciune şi prins de fiiară să nu mânce, ca să nu să spurce cu eale. Eu, Domnul.

9 Şi vor păzi pazăle Meale, ca să nu aibă pentru eale păcat, şi să moară pentru eale, de le vor spurca pre eale.Eu, Domnul Dumnezeu, Cel ce sfinţăsc pre ei.

10 Şi nici unul din cei de neam străin să nu mânce din ceale sfinte, nemearnicul preotului au năimitul nu va mânca din ceale sfinte.

11 Iară de va avea preotul suflet cu argint cumpărat, acesta va mânca din pâinile lui, şi cei născuţi în casa lui, şi aceştia vor mânca din pâinile lui.

12 Şi fata omului preot, de să va mărita după bărbat de neam străin, ea din pârga cea sfântă nu va mânca.

13 Şi fata preotului, de să va face văduvă sau va fi lăpădatăc, şi sămânţă nu va fi întru ea, să va întoarce la casa tătâne-său precum au fost în fetie, din pâinile tătâne-său va mânca, iară din cei de neam străin nimenea nu va mânca din eale.

14 Şi omul, carele prin neştiinţă va mânca ceale sfinte, va adaoge a cincea parte la acealea, şi va da preotului sfânta.

15 Ca să nu spurce ceale sfinte ale fiilor lui Israil, care le-au adus ei Domnului.

16 Şi să aducă asupra sa fărădeleagea păcatului, mâncând ei ceale sfinte ale lor. Că Eu, Domnul. Cel ce sfinţesc pre ei»”.

17 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

18 „Grăiaşte lui Aaron şi fiilor lui şi la toată adunarea lui Israil, şi zi cătră ei: «Om, om din fiii lui Israil, sau dintr-a viniticilor carii lăcuiesc la dânşii întru Israil, carele va aduce darurile sale după toată mărturisirea sa şi după toată aleagerea sa, câte vor aduce Domnului pentru arderea de tot.

19 Ceale priimite ale voastre, fără de prihană, parte bărbătească, din cirezi, sau din oi, sau din capre.

20 Nici una din ceale ce au prihană întru sine să nu aducă Domnului, pentru că nu va fi priimită voao.

21 Şi omul, carele va aduce jertvă de mântuire Domnului, osăbind darul ce-l aduce din făgăduinţă, ori din voie, ori întru sărbătorile voastre din voi, au din oi fără de prihană, va fi bine plăcut, toată prihana să nu fie într-însul.

22 Orb, sau strujit, sau cu limba tăiată, sau cu negei, sau râios, sau pecinginos, aceastea să nu le aducă Domnului, şi jertvă dintru aceastea să nu aduceţi pre oltariu Domnului.

23 Şi viţel au oaie cu urechile tăiate, au cu coada tăiată, acealea să le junghii ţie, iară pentru făgăduinţa ta nu să vor priimi.

24 Iară căruia sânt coaiele zdrobite, şi căruia sânt sucite şi tăiate şi smulte, să nu aduci aceastea Domnului, şi în pământul vostru să nu faceţi.

25 Şi din mâna celui de neam străin să nu aduceţi darurile Dumnezeului vostru din toate aceastea, că stricăciune şi prihană easte într-însele, nu să vor priimi aceastea voao»”.

26 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

27 „Viţelul sau oaia sau capra, după ce să va naşte, şi va fi şeapte zile supt mumă-sa, iară a opta zi şi de aci înainte să va priimi spre daruri, jertvă Domnului.

28 Şi vaca şi oaia, pre ea şi pre fiii ei să nu-i junghiiaţi întru o zi.

29 Iară de veţi jertvi jertvă de bucurie Domnului, după plăcearea voastră o veţi jertvi.

30 Aceasta întru acea zi să va mânca, nu lăsaţi din cărnuri pe dimineaţă. Eu, Domnul.

31 Şi să păziţi poruncile Meale şi să le faceţi pre eale. Eu, Domnul.

32 Şi să nu spurcaţi numele Mieu cel sfânt, şi Mă voiu sfinţi întră fiii lui Israil. Eu sânt Domnul, Cel ce vă sfinţesc pre voi.

33 Cel ce v-am scos pre voi din pământul Eghiptului, ca să vă fiu voao Dumnezeu. Eu, Domnul”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.