×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LEVIŢILOR

Capitolul 21

La care îngropăciuni pot fi preoţii, şi ce muieri să-şi ia, şi carii sânt nevreadnici de preoţie; şi pentru fata preotului, de va curvi.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând: „Grăiaşte preoţilor fiilor lui Aaron, şi zi cătră ei: «În suflete să nu să spurce întru neamul lora.

2 Fără numai cu ruda cea de aproape a lor, cu tată şi cu mumă şi cu fii şi cu fiice şi cu frate.

3 Şi cu soru-sa, fecioara cea mai aproape de el, carea nu easte împreunată cu bărbat, cu aceştia să va spurca.

4 Să nu să spurce îndată întru norodul său spre spurcăciunea sab.

5 Şi pleaşe să nu vă radeţi pre cap pentru mort, şi faţa barbei să nu o rază, şi pre trupurile sale să nu taie tăieturi.

6 Sfinţi să fie Dumnezeului său, şi să nu spurce numele Dumnezeului său, pentru că jertvele Domnului, darurile Dumnezeului său, ei le aduc, şi să fie sfinţi.

7 Muiare curvă şi spurcată să nu ia, şi muiare lăpădată de la bărbatul său să nu ia, că Sfânt easte Domnului Dumnezeului său.

8 Şi-l vei sfinţi pre el, darurile Domnului Dumnezeului vostru el le aduce, sfânt să fie, că Sfânt Eu, Domnul, Cel ce sfinţesc pre ei.

9 Şi fata omului preot, de să va spurca curvind, numele tătâne-său spurcă, în foc să se arză.

10 Şi preotul cel mare întră fraţii săi, preste a căruia cap s-au turnat din untul-cel-de-lemn al ungerii şi s-au sfinţit, ca să se îmbrace cu haine, capul să nu-şi descopere şi hainele să nu şi le rumpă.

11 Şi la nici un suflet mort să nu între, şi nici cu tatăl său, nici cu mumă-sa să nu să spurce.

12 Şi din ceale sfinte nu va ieşi, şi nu va spurca cel sfinţit a Dumnezeului său, pentru că untuldelemn cel sfânt al ungerii lui Dumnezeu preste dânsul. Eu, Domnul.

13 Acesta să ia muiare fecioară din neamul său.

14 Iară văduvă şi lăpădată şi spurcată şi curvă, de aceastea să nu ia, fără numai fecioară din norodul său să-şi ia muiare.

15 Şi să nu spurce sămânţa sa întru norodul său. Eu, Domnul Dumnezeu, Cel ce sfinţesc pre el»”.

16 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

17 „Grăiaşte lui Aaron, zicând: «Oricare om din sămânţa ta întru rudele voastre, întru carele va fi prihanăc, să nu să apropie a aduce darurile Dumnezeului său.

18 Tot omul întru carele easte prihană nu să va apropiia: omul cel orb, sau cel şchiop, sau cel cu nasul tăiat, sau cel cu urechile tăiate.

19 Sau omul a căruia easte mâna ruptă sau piciorul rupt.

20 Au ghibos, au cu ochii urduroşi, au cu albeaţă, sau omul întru carele easte râie sălbatecă, sau pecingine, sau cu un coiu.

21 Tot din sămânţa lui Aaron, preotului, întru carele easte prihană, să nu să apropie a aduce jertvele Dumnezeului tău, că prihană easte, să nu să apropie a aduce darurile lui Dumnezeu.

22 Darurile lui Dumnezeu, Sfintele Sfintelor, şi din ceale sfinte va mânca.

23 Iară la catapeteasmă nu va întra şi la jertvenic nu să va apropiia, pentru că are prihană, şi nu va spurca cel sfânt a Dumnezeului său, că Eu sânt Domnul, Cel ce sfinţesc pre dânşii»”.

24 Şi au grăit Moisi cătră Aaron şi cătră fiii lui şi cătră toţi fiii lui Israil.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.