×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LEVIŢILOR

Capitolul 19

Multe porunci despre îndreptarea vieţii şi despre ţeremonii mai înainte date iarăşi să poruncesc, adăogându-să şi altele.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

2 „Grăiaşte adunării fiilor lui Israil, şi zi cătră ei: «Fiţi sfinţi, că Sfânt sânt Eu, Domnul Dumnezeul vostru.

3 Fieştecarele de tatăl său şi de mumă-sa să se teamă, şi sâmbetele Meale să le păziţi. Eu, Domnul Dumnezeul vostru.

4 Să nu vă duceţi la idoli şi dumnezăi vărsaţi să nu vă faceţi. Eu, Domnul Dumnezeul vostru.

5 Şi de veţi jertvi jertvă de mântuire Domnu-lui, priimită voao să jertviţi.

6 În carea zi să va jertvi, să va mânca, şi a doao zi; iară ce va rămânea până a treia zi cu foc să va arde de tot.

7 Iară de să va mânca cu mâncare a treia zi, spurcată easte, nu să va priimi.

8 Iară cel ce o va mânca păcat va avea, pentru că au spurcat sfintele Domnului, şi sufletele ceale ce vor mânca vor peri din norodul său.

9 Şi când veţi săcera voi seacerea pământului vostru, să nu săceraţi de tot ţarina voastră, şi ceale ce cad de la seacerea ta să nu le aduni.

10 Şi viia ta să nu o culegi de a doao oară, nici boambele viei tale să nu le aduni, săracului şi nemearnicului să le laşi acealea. Eu, Domnul Dumnezeul vostru.

11 Să nu furaţi, să nu minţiţi, şi nimenea să nu înşeale pre deaproapele.

12 Şi să nu vă juraţi strâmb cu numele Mieu, şi să nu spurcaţi numele cel sfânt al Dumnezeului vostru. Eu sânt Domnul Dumnezeul vostru.

13 Să nu faci nedreptate vecinului şi să nu-l jefuieşti, şi să nu doarmă simbriia năimitului tău la tine până dimineaţă.

14 Să nu grăieşti de rău pre surd, şi înaintea orbului să nu pui piiadecă, şi să te temi de Dumnezeul tău. Eu sânt Domnul Dumnezeul vostru.

15 Să nu faceţi nedreptate la judecată, şi să nu cauţi în faţa săracului, nici să te sfieşti de faţa celui putearnic, cu dreptate să judeci pre vecinul tău.

16 Să nu umbli cu vicleşug întru neamul tău, şi să nu te întăreşti asupra sângelui vecinului tău. Eu sânt Domnul Dumnezeul vostru.

17 Să nu urăşti pre fratele tău întru inima ta, cu mustrare să mustri pre deaproapele tău, ca să nu aibi pentru dânsul păcat.

18 Şi să nu-şi izbândească mâna ta, şi să nu ţii mânie asupra fiilor norodului tău, şi să iubeşti pre deaproapele tău ca pre tine însuţi. Eu sânt Domnul.

19 Leagea Mea să o păziţi, dobitoacele tale să nu le faci a să încăleca cu alt fealiu, şi în ţarina ta să nu sameni doao fealiuri de sămânţă, şi cu haină ţesută din doao fealiuri osibite să nu te îmbraci.

20 Şi de va dormi neştine cu muiare pat de sămânţă, şi aceaea va fi roabă păzită unui om, şi ea cu răscumpărare nu s-au răscumpărat, slobozenie nu s-au dat ei, certare va fi lora, iară să nu moară, pentru că nu s-au dat ei slobozenie.

21 Şi va aduce pentru greşala sa Domnului, la uşea cortului mărturiei, un berbeace pentru greşeală.

22 Şi să va ruga preotul pentru dânsul cu berbeacele greşealei, înaintea Domnului, de păcatul care au păcătuit, şi să va ierta lui păcatul care au păcătuit.

23 Iară după ce veţi întra în pământul care-l dă voao Domnul Dumnezeul vostru, şi veţi sădi orice pom, de mâncat, veţi curăţi împregiur necurăţeniia lui. Rodul lui în trei ani va fi voao necurat, să nu să mănânce.

24 Iară în anul al patrulea, tot rodul lui va fi sfânt de laudă Domnului.

25 Iară în anul al cincilea, veţi mânca rodul lui şi veţi aduna voao rodurile lui. Eu sânt Domnul Dumnezeul vostru.

26 Să nu mâncaţi pre munţib, nici să vrăjiţi, nici cu vraje din paseri să nu căutaţi.

27 Să nu vă încreţiţi părul capului vostru, nici să stricaţi faţa barbei voastre.

28 Şi tăieturi pentru sufletc să nu faceţi în trupul vostru, şi slove împunse să nu faceţi întru voi. Eu sânt Domnul Dumnezeul vostru.

29 Să nu pângăreşti fata ta, ca să curvească, şi să nu curvească pământul, şi să se umplă pământul de fărădeleage.

30 Sâmbetele Meale să le păziţi şi de ceale sfinte ale Meale să vă teameţi. Eu sânt Domnul.

31 Să nu meargeţi la cei ced vrăjesc şi de descântători să nu vă lipiţi, ca să vă spurcaţi cu ei. Eu sânt Domnul Dumnezeul vostru.

32 Înaintea celui cărunt să te scoli şi să cinsteşti faţa celui bătrân, şi să te temi de Dumnezeul tău. Eu sânt Domnul Dumnezeul vostru.

33 Iară de va veni vreun nemearnic în pământul vostru, să nu-l năcăjiţi pre el.

34 Ca şi moşteanul cel de pământ să fie întră voi nemearnicul, carele vine la voi, şi să-l iubeşti pre el ca şi pre tine, că nemearnici aţi fost în pământul Eghiptului. Eu sânt Domnul Dumnezeul vostru.

35 Să nu faceţi nedreptate, în judecată, în măsuri, în punţi, în cumpene.

36 Cumpene dreapte şi punţi drepţi şi măsură dreaptă să fie la voi. Eu sânt Domnul Dumnezeul vostru, Cel ce v-am scos pre voi din pământul Eghiptului.

37 Şi să păziţi toată leagea Mea şi toate poruncile Meale, şi să le faceţi pre eale. Eu sânt Domnul Dumnezeul vostru»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.