×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LEVIŢILOR

Capitolul 18

Spiţăle rudeniei ceii oprite, a să feri de faptele neamurilor şi a hananeilor în multe urâciuni trupeşti.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

2 „Grăiaşte fiilor lui Israil, şi zi cătră ei: «Eu, Domnul Dumnezeul vostru.

3 După obiceaiurile Eghiptului, întru care aţi nemernicit, să nu faceţi, şi după obiceaiurile pământului Hanaan, întru care voiu băga pre voi, să nu faceţi, şi după legile lor să nu umblaţi.

4 Judecăţile Meale să le faceţi, şi poruncile meale să le păziţi şi să umblaţi întru eale, Eu, Domnul Dumnezeul vostru.

5 Şi să ţineţi toate poruncile Meale şi toate judecăţile Meale, şi să le faceţi pre eale, care, de le va face omul, viu va fi într-însele, eu, Domnul Dumnezeul vostru.

6 Om, om la nici o rudenie de ale trupului său să nu să apropie ca să-i descopere ruşinea, eu, Domnul.

7 Ruşinea tătâne-tău şi ruşinea mumei tale să nu o descoperi, pentru că mumă-ţi easte, să nu descoperi ruşinea ei.

8 Ruşinea muierii tătâne-tău să nu o descoperi, că ruşinea tătâne-tău easte.

9 Ruşinea sororii tale ceii de pre tată au de pre mumă, carea s-au născut acasă sau afară, să nu descoperi ruşinea lor.

10 Ruşinea featei fiiului tău sau a featei featei tale, să nu descoperi ruşinea lor, că a ta ruşine easte.

11 Ruşinea featei muierii tătâne-tău să nu o descoperi, soră de un pat easte, să nu descoperi ruşinea ei.

12 Ruşinea sororii tătâne-tău să nu o descoperi, pentru că rudă tătâne-tău easte.

13 Ruşinea sororii mumei tale să nu o descoperi, pentru că rudă mumei tale easte.

14 Ruşinea fratelui tătâne-tău să nu o descoperi şi la muiarea lui să nu întri, pentru că rudă-ţi easte.

15 Ruşinea nurorii tale să nu o descoperi, că muiarea fiiului tău easte, să nu descoperi ruşinea ei.

16 Ruşinea muierii fratelui tău să nu o descoperi, că ruşinea fratelui tău easte.

17 Ruşinea muierii şi a featei ei să nu o descoperi. Fata feciorului ei şi fata featii ei să nu o iai, ca să descoperi ruşinea lor, că rude sânt ţie, păgânătate easte.

18 Muiare preste sora ei să nu o iai ţiitoare, ca să descoperi ruşinea ei preste dânsa, încă fiind ea vie.

19 Şi la muiare, întru osăbirea necurăţiei ei, să nu întri, ca să-i descoperi ruşinea ei.

20 Şi la muiarea deaproapelui tău să nu dai patul săminţii tale, pângărindu-te cu ea.

21 Şi din sămânţa ta să nu dai a sluji căpetenii, şi să nu spurci numele cel sfânt al Domnului Dumnezeului vostrua, Eu, Domnul.

22 Şi cu bărbat să nu dormi pat fămeiesc, că spurcăciune easte.

23 Şi la nici un dobitoc din ceale cu patru picioare să nu dai patul tău întru sămânţă, ca să te spurci cu dânsul. Şi muiarea să nu stea la nici un dobitoc din ceale cu patru picioare să se încalece, pentru că urăciune easte.

24 Să nu vă spurcaţi cu nici una dintru aceastea, că cu toate aceastea s-au spurcat neamurile care Eu le lapăd dinaintea feaţii voastre.

25 Şi s-au spurcat pământul, şi le-am răsplătit lor nedreptatea pentru aceaea, şi au urât pământul pre cei ce lăcuiesc pre dânsul.

26 Şi păziţi toate legile Meale, şi toate poruncile Meale, şi să nu faceţi nici una din toate spurcăciunile aceastea, moşteanul şi nemearnicul cel venit întru voi.

27 Că toate spurcăciunile aceastea le-au făcut oamenii pământului carii au fost mai înainte de voi, şi s-au spurcat pământul.

28 Şi ca să nu vă urască pre voi pământul, cându-l veţi spurca, cum au urât pre neamurile ceale mai înainte de voi.

29 Că tot cel ce va face din toate spurcă-iunile aceastea, vor peri din norodul său sufletele care fac aceastea.

30 Şi păziţi poruncile Meale, ca să nu faceţi din toate legile ceale spurcate, care s-au făcut mai înainte de voi, şi să nu vă spurcaţi cu acealea. Că Eu, Domnul Dumnezeul vostru»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.