×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LEVIŢILOR

Capitolul 17

Să porunceaşte evreilor ca numai lui Dumnezeu să jertvească, nu idolului, nici airea, fără numai la uşa cortului; şi să se contenească a mânca sânge şi mortăciune.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

2 „Grăiaşte cătră Aaron şi cătră fiii lui, şi cătră toţi fiii lui Israil, şi zi cătră ei: «Acesta easte cuvântul care l-au poruncit Domnul, zicând:

3 Om, oma dintră fiii lui Israil, au dintră veneticii carii să află întră voi, carele va junghia viţel, sau oaie, sau capră în tabără, şi carele va junghia afară de tabără,

4 Şi nu o va aduce la uşea cortului mărtu-riei, ca să o facă ardere de tot sau de mântuire Domnului, priimită întru miros de bună mireazmă, şi cel ce va junghia afară şi la uşea cortului mărturiei nu o va aduce, ca să aducă dar Domnului înaintea cortului mărturiei Domnului, să va socoti omului aceluia sângele, sânge au vărsat, peri-va sufletul aceluia din norodul său.

5 Ca să aducă fiii lui Israil jertvele sale, câte vor junghia ei în câmpuri, şi le vor aduce Domnului la uşile cortului mărturiei la preot, şi le vor junghia jertvă de mântuire aceastea Domnului.

6 Şi va vărsa preotul sângele pre jertvenic împrejur înaintea Domnului, la uşea cortului mărturiei, şi va aduce seul întru miros de bună mireazmă Domnului.

7 Şi nu vor mai junghia jertvele sale celor deşerţi cu carii ei curvescb după dânşii. Leage veacinică va fi voao întru neamurile voastre’.

8 Şi zi cătră ei: ‚Om, om dintră fiii lui Israil, au dintră fiii celor venetici, carii să află întru voi, carele va face ardere de tot, au jertvă,

9 Şi la uşea cortului mărturiei nu o va aduce, să o facă Domnului, va peri omul acela din norodul său.

10 Şi om, om din fiii lui Israil, au din veniticii carii să află întră voi, carele va mânca orice sânge, voiu pune faţa Mea asupra sufletului carele mâncă sânge şi-l voiu piiarde pre el din norodul său.

11 Pentru că sufletul fieştecărui trup sângele lui eastec, şi Eu l-am dat voao pre jertvenic, ca să vă curăţiţi sufletele voastre, că sângele aceluia va face curăţenie pentru suflet’.

12 Pentru aceaea am grăit fiilor lui Israil: ‚Nici un suflet dintră voi nu va mânca sânge, nici cel venetic, carele să află întră voi, nu va mânca sânge.

13 Şi om, om din fiii lui Israil, au din veneticii carii să află întră voi, carele va vâna vânat, fiiară au pasăre, carea să mănâncă, va vărsa sângele ei şi-l va acoperi cu pământ.

14 Că sufletul fieştecărui trup sângele lui easte’. Pentru aceaea am zis fiilor lui Israil: ‚Sângele nici unui trup să nu mâncaţi, că sufletul fieştecărui trup sângele lui easte, tot cel ce mănâncă va peri.

15 Şi tot sufletul carele va mânca mortăciune sau prins de fiiară, ori moştean, ori venitic, va spăla hainele sale şi să va scălda cu apă, şi necurat va fi până seara, şi curat va fi.

16 Iară de nu va spăla hainele sale şi nu-ş va scălda trupul cu apă, va purta fărădeleagea sa’»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.