×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LEVIŢILOR

Capitolul 16

Când şi cum trebuie să între preotul întru cel sfânt, şi a-l curăţi împreună cu cortul şi cu oltariul, ţapul a-l slobozi, şi sărbătoarea curăţăniei a o prăznui.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, după ce au murit cei doi fii ai lui Aaron, când au adus ei foc străin înaintea Domnului şi au murit.

2 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Grăiaşte cătră Aaron, fratele tău, şi să nu între în toată vreamea întru cel sfânt mai înlăuntru de catapeteasma cea din faţa milostivitorului, carea easte peste sicriiul mărturiei, ca să nu moară, că în nor Mă voiu arăta preste milostivitoriu.

3 Aşea va întra Aaron întru cel sfânt: cu viţel de vaci, pentru păcat, şi cu berbeace, pentru arderea de tot.

4 Şi cu haină de in sfinţită să va îmbrăca, şi veşmânt de in va fi preste trupul lui, şi cu brâu de in să va încinge, şi chidară de in îşi va pune pre cap, haine sfinte sânt, şi-şi va spăla cu apă trupul său, şi să va îmbrăca cu aceastea.

5 Şi de la adunarea fiilor lui Israil va lua doi ţapi din capre, pentru păcat, şi un berbeace, pentru ardere de tot.

6 Şi va aduce Aaron viţelul cel pentru păcatul său, şi să va ruga pentru sine şi pentru casa sa.

7 După aceaea, va lua cei doi ţapi, şi-i va pune înaintea Domnului, la uşea cortului mărturiei.

8 Şi va arunca Aaron pentru cei doi ţapi sorţi, o soarte Domnului şi o soarte ţapului celui de slobozit.

9 Şi va aduce Aaron ţapul pre care au căzut soartea Domnului, şi-l va aduce pentru păcat.

10 Şi ţapul pre care au căzut soartea celui de slobozit îl va pune viu înaintea Domnului, ca să se roage preste el şi să-l lasă slobod, şi-l va slobozi în pustiea.

11 Şi va aduce Aaron viţelul cel pentru păcatul său, şi să va ruga pentru sine şi pentru casa sa, şi va junghia viţelul cel pentru păcatul său.

12 Şi va lua cădealniţa plină de jar din jertvenicul cel dinaintea Domnului.

13 Şi-şi va umplea mâinile de tămâie mărunt tocmită, şi o va aduce înlăuntrul catapeteasmei, şi va pune tămâia pre foc înaintea Domnului, şi fumul tămâiei va acoperi pre milostivitoriul cel deasupra mărturiilor, şi nu va muri.

14 După aceaea, va lua din sângele viţelului şi va stropi cu deagetul preste milostivitoriu cătră răsărit, în faţa milostivitoriului, de şeapte ori va stropi din sânge din deagetul său.

15 Şi va junghia ţapul cel pentru păcatul norodului înaintea Domnului, şi va băga sângele lui înlăuntrul catapeteasmei, şi va face cu sângele lui cum au făcut cu sângele viţelului, şi va stropi sângele lui preste milostivitoriu de cătră faţa milostivitoriului.

16 Şi să va ruga pentru cel sfânt de necurăţiile fiilor lui Israil, şi de nedreptăţile lor pentru toate păcatele lor, şi aşea va face cortului mărturiei, care s-au făcut întru ei în mijlocul necurăţiei lor.

17 Şi nici un om nu va fi în cortul mărturiei, când va mearge el să se roage întru cel sfânt, până când va ieşi şi să va ruga pentru sine, şi pentru casa sa, şi pentru toată adunarea fiilor lui Israil.

18 Şi va ieşi la jertvenicul cel dinaintea Domnului, şi să va ruga pentru dânsul, şi va lua din sângele viţelului şi din sângele ţapului şi va pune preste coarnele jertvenicului împrejur.

19 Şi va stropi preste el din sânge cu deagetul său de şeapte ori, şi-l va curăţi şi-l va sfinţi pre el de necurăţiia fiilor lui Israil.

20 Şi va sfârşi a curăţi sfântul şi cortul mărturiei şi jertvenicul, şi să va ruga pentru preoţi, şi va aduce ţapul cel viu.

21 Şi va pune Aaron mâinile sale pre capul ţapului celui viu, şi va mărturisi preste el toate fărădelegile fiilor lui Israil, şi toate nedreptăţile lor, şi toate păcatele lor, şi le va pune pre capul ţapului celui viu şi-l va slobozi, prin mână de om gătit, în pustie.

22 Şi va lua ţapul preste sine nedreptăţile lor în pământ necălcat, şi vor slobozi ţapul în pustie.

23 Şi va întra Aaron în cortul mărturiei şi să va dezbrăca de veşmântul cel de in, cu care au fost îmbrăcat, când au întrat întru cel sfânt, şi-l va pune acolo.

24 Şi va spăla trupul său cu apă în locul cel sfânt, şi să va îmbrăca cu haina sa, şi, ieşind, va face arderile de tot ale sale şi jertvele ceale de tot ale norodului, şi să va ruga pentru sine şi pentru casa sa şi pentru norod, ca şi pentru preoţi.

25 Şi va aduce pre jertvenic seul cel pentru păcate.

26 Şi cel ce va slobozi ţapul cel osăbit spre slobozire va spăla hainele sale şi va scălda trupul său cu apă, şi, după aceaea, va întra în tabără.

27 Şi viţelul cel pentru păcat şi ţapul cel pentru păcat, a cărora sânge s-au adus pentru curăţire întru cel sfânt, vor scoate afară de tabără, şi-i vor arde cu foc, şi pieile lor şi cărnurile lor şi balega lor.

28 Iară cel ce îi va arde va spăla hainele sale şi va scălda trupul său cu apă, şi, după aceaea, va întra în tabără.

29 Şi va fi voao aceasta leage veacinică, în luna a şeapteazeacea a lunei, să smeriţi sufletele voastre, şi nici un lucru să nu faceţi, nici moşteanul, nici nemearnicul, carele easte întru voi.

30 Că în zioa aceasta să va ruga pentru voi, ca să vă curăţască de toate păcatele voastre înaintea Domnului, şi vă veţi curăţi.

31 Sâmbăta sâmbetelor odihnă va fi aceasta voao, şi veţi smeri sufletele voastre, leage veacinică.

32 Şi să va ruga preotul, pre carele-l vor unge, şi ale căruia mâini le vor săvârşi ca să preoţască după tatăl lui, şi să va îmbrăca cu haina cea de in, cu haina cea sfântă.

33 Şi va curăţi sfânta sfintei, şi cortul mărturiei, şi jertvenicul va curăţi, şi pentru preoţi şi pentru toată adunarea să va ruga.

34 Şi va fi aceasta voao leage veacinică, ca să vă rugaţi pentru fiii lui Israil, pentru toate păcatele lor. O dată în an să va face”, precum au poruncit Domnul lui Moisi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.