×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LEVIŢILOR

Capitolul 15

Curgerea seminţii şi a sângelui bărbatului şi a muierii, curăţirea şi vindecarea bărbatului, căruia îi cură sămânţă, şi a muierii, carea easte în curgerea sângelui, şi de să vor împreuna pat de sămânţă.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi şi cătră Aaron, zicând:

2 „Grăiaşte fiilor lui Israil şi zi lor: «Bărbatului, bărbatului căruia să va face curgere din trupul lui, curgerea lui necurată easte.

3 Şi aceasta easte leagea necurăţăniei: cel ce face de curge sămânţă din trupul său, sau au încetat trupul lui de a curge, necurăţiia lui easte aceasta într-însul, în toate zilele în care curge trupul lui, sau au încetat a curge, necurăţiia lui easte.

4 Tot patul, întru care va dormi acela cui curge sămânţa, necurat easte, şi tot vasul, pre care va şedea acela cui curge sămânţa, necurat easte.

5 Şi omul carele să va atinge de patul lui va spăla hainele sale şi va scălda trupul său cu apă, şi necurat va fi până seara.

6 Şi cel ce va şedea pre vasul pre care au şezut acela cui curge sămânţa va spăla hainele sale şi să va scălda cu apă, şi necurat va fi până seara.

7 Şi cel ce să atinge de trupul celui ce-i curge sămânţa va spăla hainele sale şi să va scălda cu apă, şi va fi necurat până seara.

8 Iară de va scuipi cel ce-i curge sămânţa preste cel curat, va spăla hainele şi să va scălda cu apă, şi necurat va fi până seara.

9 Şi toată şeaoa asinului, pre carea va încăleca cel ce-i curge sămânţa, necurată va fi până seara.

10 Şi tot cel ce să va atinge de toate câte sunt supt dânsul necurat va fi până seara, şi cel ce rădică acealea va spăla hainele sale şi să va scălda cu apă, şi necurat va fi până seara.

11 Şi de câte să va atinge cel ce-i curge sămânţa, şi mâinile lui nu sunt spălate cu apă, va spăla hainele sale şi-şi va scălda trupul cu apă, şi necurat va fi până seara.

12 Şi vasul de lut care-l va atinge cel ce-i curge sămânţa să se spargă, iar vasul cel de lemn să se speale cu apă, şi curat va fi.

13 Iară după ce să va curăţi cel ce-i curge sămânţa de curgerea sa, şi va număra şeapte zile spre curăţirea sa, şi va spăla hainele sale şi va scălda trupul său cu apă, şi curat va fi,

14 Şi în zioa a opta va luoa cu sâne doao turtureale sau doi pui de porumb, şi le va aduce pre eale înaintea Domnului, la uşile cortului mărturiei, şi le va da preotului.

15 Şi le va face pre eale preotul una pentru păcat şi una pentru arderea de tot, şi să va ruga pentru el preotul înaintea Domnului, pentru curgerea lui.

16 Şi omul, dintru carele va ieşi sămânţa patului, va scălda cu apă tot trupul său, şi necurat va fi până seara.

17 Şi toată haina şi toată piialea, pre carea va fi sămânţă de pat, să va spăla cu apă, şi necurată va fi până seara.

18 Şi muiarea, cu carea va dormi bărbat pat de sămânţă, să vor spăla cu apă, şi necuraţi vor fi până seara.

19 Şi muiarea, căriia-i curge sânge, când va fi curgerea ei în trupul ei, şeapte zile va fi întru necurăţirea sa, tot cel ce să va atinge de ea necurat va fi până seara.

20 Şi tot pre ce să va culca ea întru necu-răţirea sa necurat va fi, şi tot pre ce va şedea ea necurat va fi.

21 Şi tot cel ce să va atinge de patul ei va spăla hainele sale şi va scălda trupul său cu apă, şi necurat va fi până seara.

22 Şi tot cel ce să va atinge de tot vasul, pre care va şedea ea, va spăla hainele sale şi să va scălda cu apă, şi necurat va fi până seara.

23 Iară deaca, când easte ea în pat sau şeade pre vas, să va atinge de acela, necurat va fi până seara.

24 Iară de să va culca cineva cu ea în pat, când easte ea întru curgerea sângelui, necurat va fi şeapte zile, şi tot patul pre care să va culca necurat va fi.

25 Şi muiarea, de-i va curge curgere de sânge în mai multe zile, nu în vreamea curgerii ei, şi de va curge şi după curgerea ei, în toate zilele curgerii necurăţăniei ei, ca şi în zilele curgerii ei, necurată va fi.

26 Şi tot patul, pre care va dormi în toate zilele curgerii ei, ca şi patul curgerii va fi ei, şi tot vasul pre care va şedea necurat va fi, după necurăţăniia curgerii.

27 Tot cel ce să atinge de dânsa necurat va fi, şi va spăla hainele sale şi va scălda trupul său cu apă, şi necurat va fi până seara.

28 Iară deaca să va curăţi de curgere, va număra şie şeapte zile, şi, după aceaea, să va curăţi.

29 Şi în zioa a opta va lua cu sine doao turtureale sau doi pui de porumb şi le va aduce la preot, înaintea uşilor cortului mărturiei.

30 Şi va face preotul una pentru păcat şi una pentru arderea de tot, şi să va ruga pentru ea preotul înaintea Domnului, de curgerea necurăţiei sale.

31 Şi veţi îndrepta pre fiii lui Israil să se curăţască de necurăţiia lor, şi să nu moară pentru necurăţiia lor, când vor spurca ei cortul care easte întru ei.

32 Aceasta easte leagea celui ce-i curge sămânţa, şi a celui ce-i iasă sămânţă de pat, cu care să spurcă.

33 Şi a ceii ce are curgerea cruntării sale, şi a celui ce-i curge sămânţa, a bărbatului sau a muierii, şi a bărbatului, carele să va culca cu cea necurată»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.