×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LEVIŢILOR

Capitolul 14

Jertvele pentru curăţirea leprei pentru om, pentru casă şi pentru haină, după ce s-au vindecat lepra; cum să cearcă lepra casălor, cum să vindecă şi să curăţeaşte?

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

2 „Aceasta easte leagea celui lepros, în zioa în carea să va curăţi şi să va aduce la preot.

3 Şi va ieşi preotul afară din tabără, şi va vedea preotul, şi, de să va fi vindecat pipăirea leprei de la lepros,

4 Va porunci preotul şi vor lua de la cel. curăţit doao păsăreale vii, curate, şi lemn de chedru şi roşu răsucit şi isop.

5 Şi va porunci preotul şi vor junghia o păsăruică în vas de lut la apă vie.

6 Şi va lua păsăruica cea vie şi lemnul cel de chedru şi roşul cel răsucit şi isopul şi le va muia aceastea, şi păsăruica cea vie în sângele păsăruicii ceii junghiiate la apă vie.

7 Şi va stropi de şeapte ori pre cel ce s-au curăţit de lepră şi curat va fi, şi va slobozi păsăruica cea vie în câmp.

8 Şi va spăla cel curăţit hainele sale, şi-şi va rade tot părul său, şi să va scălda în apă şi curat va fi, şi după aceasta va întra în tabără şi va rămânea afară din casa lui şeapte zile.

9 Şi va fi în zioa a şeaptea să rază tot părul său, capul său, şi barba, şi sprânceanele, şi tot părul să-şi rază.

10 Şi să-şi speale hainele sale, şi să-şi scalde trupul său cu apă, şi curat va fi. Şi, în zioa a opta, va lua doi miei curaţi de un an şi o oaie de un an curată şi trei zăciuiale de făină curată pentru jertvă frământată cu untdelemn şi un păhar cu untdelemn.

11 Şi preotul cel ce curăţeaşte va pune pre omul cel ce să curăţeaşte, şi aceastea înaintea Domnului, la uşea cortului mărturiei.

12 Şi va lua preotul un miel şi-l va aduce pentru greşeală, şi păharul cel cu untdelemn, şi le va osăbi aceastea osăbire înaintea Domnului.

13 Şi vor junghia mielul în locul unde junghie arderile ceale de tot şi ceale pentru păcat, în loc sfânt, pentru că easte pentru păcat, ca şi cea pentru greşeală, easte preotului, Sfintele Sfintelor easte.

14 Şi va lua preotul din sângele cel pentru greşeală, şi va pune preotul pre vârvul urechii ceii dreapte a celui ce să curăţeaşte, şi pre vârvul mâinii ceii dreapte, şi pre vârvul piciorului celui drept.

15 Şi, luând preotul din păharul cel cu untdelemn, va turna în mâna cea stângă.

16 Şi va întinge preotul deagetul cel drept în untuldelemn, care easte în mâna lui cea stângă, şi va stropi din untuldelemn cu deagetul de şeapte ori înaintea Domnului.

17 Iară untuldelemn ce va rămânea, care easte în mână, îl va pune preotul pre vârvul urechii ceii dreapte a celui ce să curăţeaşte, şi pre vârvul mâinii lui ceii dreapte, şi pre vârvul piciorului celui drept, şi pre locul sângelui celui pentru greşeală, iară untuldelemn ce au rămas în mâna preotului îl va pune preotul pre capul celui curăţit.

18 Şi să va ruga preotul pentru dânsul înaintea Domnului, şi va face preotul cea pentru păcat, şi să va ruga preotul pentru cel ce să curăţeaşte de păcatul său.

19 Şi, după aceasta, va junghia preotul arderea de tot, şi va aduce preotul arderea de tot, şi jertva pre jertvenic înaintea Domnului.

20 Şi să va ruga preotul pentru el, şi să va curăţi.

21 Iară de va fi sărac, şi mâna lui nu va ajunge, va lua un miel de un an şi-l va aduce pentru greşeală, ca să se roage pentru dânsul, şi a zeacea parte a unui ifi de făină frământată cu untdelemn, pentru jertvă, şi un păhar cu untdelemn.

22 Şi doao turtureale au doi pui de porumb, ce va putea avea, şi o turturea pentru păcat şi alta pentru arderea de tot.

23 Şi le va aduce a opta zi pre eale la preot la uşea cortului mărturiei, înaintea Domnului, spre curăţirea sa.

24 Şi, luând preotul mielul cel pentru păcat şi păharul cel cu untdelemn, le va pune pre eale punere înaintea Domnului.

25 Şi va junghia mielul cel pentru păcat, şi va luoa preotul din sângele ceii pentru păcat, şi va pune pre vârvul urechii ceii dreapte a celui ce să curăţeaşte, şi pre vârvul mâinii lui ceii dreapte, şi pre vârvul piciorului lui celui drept.

26 Şi din untuldelemn va turna preotul în mâna sa cea stângă.

27 Şi va stropi preotul cu deagetul cel drept din untuldelemn, care easte în mâna lui cea stângă, de şeapte ori înaintea Domnului.

28 Şi va pune preotul din untuldelemn, care easte în mâna sa, pre vârvul urechii dreapte a celui ce să curăţeaşte, şi pre vârvul mâinii lui ceii dreapte, şi pre vârvul piciorului lui cel drept, la locul sângelui celui pentru păcat.

29 Iară ce va rămânea din untuldelemn, care easte în mâna preotului, va pune pre capul celui curăţit şi să va ruga pentru el preotul înaintea Domnului.

30 Şi va face una din turtureale, sau unul din puii de porumb, după cum au putut avea.

31 Una pentru păcat şi una să fie pentru arderea de tot, împreună cu jertva, şi să va ruga preotul pentru cel ce să curăţă înaintea Domnului.

32 Aceasta easte leagea întru carele easte pipăire de lepră, şi a celuia ce nu are ceale ce sânt spre curăţeniia sa”.

33 Şi au grăit Domnul cătră Moisi şi cătră Aaron, zicând:

34 „După ce veţi întra în pământul hananei-lor, care-l dau eu voao spre moştenire, de voiu da eu pipăire de lepră în căsile pământului celui de moşie voao,

35 Şi va veni a cui easte casa, şi va spune preotului, zicând: «Ca o pipăire mi s-au văzut mie în casă»,

36 Şi va porunci preotul să golească casa de vase mai înainte de ce va întra preotul să vază pipăirea, ca să nu fie necurate câte sânt în casă,

37 Şi după aceasta va întra preotul, ca să ştie despre casă, şi va vedea pipăirea în păreţii căsii, gropiţe înverzind au ruşind, şi faţa lor mai afundă decât păreţii,

38 Şi, ieşind preotul din casă la uşa căsii, va osăbi preotul casa şeapte zile.

39 Şi să va întoarce preotul a şeaptea zi şi va vedea casa, şi, de va vedea că s-au lăţit pipăirea în păreţii căsii,

40 Atunci va porunci preotul şi vor scoate pietrile întru care easte pipăirea, şi le vor lăpăda afară de cetate în loc necurat.

41 Şi vor rade casa dinlăuntru împregiur, şi ţărâna cea rasă o vor vărsa afară de cetate în loc necurat.

42 Şi vor luoa alte pietri cioplite şi le vor pune în locul pietrilor celor scoase, şi alt lut vor luoa şi vor spoi casa.

43 Iară de va veni iarăşi pipăirea şi va răsări în casă, după ce să vor scoate pietrile şi după ce să va rade casa şi după ce să va spoi,

44 Şi va întra preotul şi va vedea de s-au lăţit pipăirea în casă, lepră statornică easte în casă, necurată easte.

45 Şi vor strica casa şi leamnele ei şi pietrile ei, şi toată ţărâna casii o vor scoate afară din cetate în loc necurat.

46 Şi cel ce va întra în casă, ori în ce zi din zilele în care easte osăbită casa, necurat va fi până seara.

47 Şi cel ce va dormi în casă va spăla hainele sale şi necurat va fi până seara, şi cel ce va mânca în casă va spăla hainele sale şi necurat va fi până seara.

48 Iară după ce, mergând preotul, va întra înlăuntru şi va vedea, şi, iată, cu lăţime nu să lăţeaşte pipăirea în casă după ce s-au spoit casa, şi va vesti preotul curată casa, că s-au vindecat pipăirea,

49 Şi va luoa, ca să curăţască casa, doao pasări vii curate şi lemn de chedru şi roşu răsucit şi isop,

50 Şi va junghia o pasăre în vas de lut la apă vie,

51 Şi va luoa lemnul cel de chedru şi roşul cel răsucit şi isopul şi pasărea cea vie, şi le va muia pre eale în sângele pasării ceii junghiate la apă vie şi va stropi cu ea casa de şeapte ori,

52 Şi va curăţi casa cu sângele paserii şi cu apa cea vie şi cu pasărea cea vie şi cu lemnul cel de chedru şi cu isopul şi cu roşul cel răsucit,

53 Şi va slobozi pasărea cea vie afară de cetate, la câmp, şi să va ruga pentru casă şi curată va fi.

54 Aceasta easte leagea pentru toată pipăirea de lepră şi de vânătare.

55 Şi pentru lepra hainei şi a căsii.

56 Şi pentru rană şi pentru sămn şi pentru lucire.

57 Şi pentru ca să spuie în ce zi easte necurat, şi în ce zi să va curăţi. Aceasta e leagea pentru lepră”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.