×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LEVIŢILOR

Capitolul 13

Leage şi cunoştinţă rânduită preoţilor pentru lepră în om, sau în haină, ce să se poruncească celui lepros.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi şi cătră Aaron, zicând:

2 „Omul, căruia să va face în piialea trupului lui vânătare lucie de semn, şi să va face în piialea trupului lui pipăirea de lepră, va veni la Aaron, preotul, sau la unul dintră fiii lui, carii sânt preoţi.

3 Şi va vedea preotul pipăirea în piialea trupului lui, şi părul cel din pipăire să va preface în alb, şi faţa pipăirei mai afundă decât piialea trupului lui, pipăire de lepră easte, şi va vedea preotul şi-l va vesti pre el necuratb.

4 Iară de va fi lucie alburind în piialea trupului lui, şi faţa ei nu va fi mai afundă decât piialea, şi părul ei nu s-au prefăcut în păr alb, ci easte negru, va osibi preotul pipăirea şeapte zile.

5 Şi în zioa a şeaptea va vedea preotul pipăirea, şi, de au rămas pipăirea în piiale, îl va osibi pre el preotul şeapte zile a doao oară.

6 Şi în zioa a şeaptea a doao oară îl va vedea preotul, şi, de au rămas pipăirea şi nu s-au prefăcut în piiale, îl va curăţi pre el preotul, că semn easte, şi, după ce-şi va spăla hainele sale, curat va fi.

7 Iară de să va întoarce şi să va preface semnul în piiale, după ce l-au văzut pre el preotul, ca să-l curăţă pre el, şi să va arăta a doao oară preotului, şi-l va vedea pre el preotul, şi, iată, semnul s-au prefăcut în piiale, şi-l va vesti pre el preotul necurat, lepră easte.

8 Şi pipăire de lepră de să va face în om, şi va veni la preot, şi va vedea preotul,

9 Şi, iată, vânătare albă în piiale, şi au schimbat părul cel alb, şi din cea sănătoasă carne vie,

10 Lepră veachie easte în piialea trupului lui.

11 Şi-l va vesti preotul cum că easte necurat, şi-l va osibi, că necurat easte.

12 Iară de au înflorit lepra în piialea trupului lui, şi va acoperi lepra toată piialea pipăirei de la cap până la picioarele lui, după toată vedearea preotului,

13 Şi va vedea preotul, şi, iată, lepra au acoperit toată piialea trupului lui, şi va curăţi preotul pipăirea lui, pentru că toată s-au făcut albă, curat easte.

14 Şi ori în ce zi să va vedea întru el carne vie, necurat va fi.

15 Şi va vedea preotul carnea cea vie, şi-l va spurca pre el carnea cea vie, că necurat easte, lepră easte.

16 Iară de să va întoarce carnea cea vie, şi să va preface albă, şi va veni la preot,

17 Şi-l va vedea preotul, şi, iată, s-au schimbat pipăirea în albiciune, şi va curăţi preotul pipăirea, easte curat.

18 Şi carnea de să va face în piialea lui rană, şi să va vindeca.

19 Şi să va face în locul ranei vânătare albă sau lucie alburind sau roşiiatecă, şi să va arăta preotului,

20 Şi va vedea preotul, şi, iată, vedearea easte mai afundă decât piialea, şi părul ei s-au prefăcut în albiciune, şi-l va vesti pre el preotul necurat, că lepră easte, în rană înflorită.

21 Iară de o va vedea preotul, şi, iată, nu easte într-însa păr alb, şi nu va fi mai afundă decât piialea trupului, şi ea va fi negrită, şi-l va osibi pre el preotul şeapte zile.

22 Iară de să va lăţi cu lăţime în piiale, atunci preotul îl va vesti pre el necurat, că pipăire de lepră easte, în rană au înflorit.

23 Iară de va rămânea în locul său stricăciunea şi nu să va lăţi, sămn de rană easte, şi-l va vesti pre el preotul curat.

24 Şi carnea, de să va face în piialea lui ardere de foc, după ce să va tămădui de acea ardere, va fi în piialea lui stricăciune albă-roşiiatecă sau albă.

25 Şi-l va vedea pre el preotul, şi, iată, au schimbat părul alb în luminat, şi faţa ei mai afundă decât piialea, lepră easte, în arsură au înflorit, şi-l va vesti preotul spurcat, pipăire de lepră easte.

26 Iară de-l va vedea pre el preotul, şi, iată, în cel luminos nu easte păr alb, şi nu va fi mai afund decât piialea, ci s-au negrit, atunci îl va osibi pre el preotul şeapte zile.

27 Şi-l va vedea pre el preotul în zioa a şeaptea, şi, de să va lăţi cu lăţime în piiale, atunci preotul îl va vesti pre el necurat, pipăire de lepră easte, în rană au înflorit.

28 Iară de va rămânea cel luminos în loc, şi nu să va lăţi pre piiale, ci să va înnegri, semn de arsură easte, şi-l va vesti preotul pre el curat, pentru că semn de arsură easte.

29 Şi la bărbat sau la muiare, de să va face într-înşii pipăire de lepră în cap, au în barbă,

30 Şi va vedea preotul pipăirea, şi, de va fi faţa ei mai afundă decât piialea, şi întru ea easte păr supţire înflorind, atunci preotul îl va vesti pre el necurat, vânătare easte, lepră de cap, lepră de barbă easte.

31 Şi când va vedea preotul pipăirea vânătării, şi faţa ei nu easte mai afundă decât piialea, şi păr roşu nu va fi în ea, atunci va osibi preotul pipăirea vânătării şeapte zile.

32 Şi va vedea preotul pipăirea în zioa a şeaptea, şi, de nu s-au lăţit vânătarea, şi păr roşiiatec nu easte într-însa, şi faţa vânătării nu easte mai afundă decât piialea,

33 Atunci el va rade piialea; iară vânătarea nu o va rade, şi va osibi preotul vânătarea şeapte zile al doilea rând.

34 Şi va vedea preotul vânătarea în zioa a şeaptea, şi de nu s-au lăţit vânătarea în piiale după ce s-au ras el, şi faţa vânătării nu easte mai afundă în piiale, atunci preotul îl va vesti pre el curat, şi, spălându-şi hainele, curat va fi.

35 Iară de să va lăţi în piiale vânătarea după ce să va curăţi el, şi-l va vedea pre el preotul, şi, iată, s-au lăţit vânătarea în piiale,

36 Nu cearce preotul pentru părul cel roşiiatec, necurat easte.

37 Iară de va rămânea înaintea lui pre loc vânătarea, şi păr negru va răsări întru ea, s-au însănătoşeat vânătarea, curat easte, şi-l va vesti pre el preotul curat.

38 Şi la bărbat sau la muiare de să vor face în piialea trupului lui luciri lucii albe înflorind,

39 Şi va vedea preotul, şi, iată, în piialea trupului luciri luciind, albe înflorind, coş easte, care au înflorit în piialea trupului lui, curat easte.

40 Iară de va cădea cuiva părul de pre cap, pleşug easte, curat easte.

41 Iară de va cădea de cătră faţă părul lui de pre cap, tărcav easte, curat easte.

42 Iară de să va face în pleaşea lui, sau în târcăvirea lui vânătare albă, au roşiiatecă, lepră easte în pleaşea lui, au în târcăvirea lui.

43 Şi-l va vedea pre el preotul, şi, iată, faţa pipăirii easte albă, au roşiiatecă în pleaşa lui au în târcăvirea lui, ca un chip de lepră în piialea trupului lui.

44 Om lepros easte, şi, vestind, îl va vesti preotul pre el necurat, în capul lui, în pipăirea lui.

45 Şi hainele leprosului, întru carele easte pipăire, să fie spintecate, şi capul lui descoperit, şi împrejurul gurii să se acopere, necurat să va chema.

46 În toate zilele, în care va fi pre el pipăire necurat fiind, necurat va fi, osăbit va şedea, afară din tabără va fi petreacerea lui.

47 Şi pre veşmânt de să va face pipăire de lepră, ori în veşmânt de păr, ori în veşmânt de pânză.

48 Au în ţesătură, au în tort, au în inuri, au în păr, au în piiale, au ori în ce piiale de lucru.

49 Şi să va face pipăirea înverzind, sau ruşind, sau în piiale, sau în haine, sau în ţesătură, sau în tort, sau ori în ce unealtă de piiale, pipăire de lepră easte, şi să va arăta preotului.

50 Şi va vedea preotul pipăirea, şi va osibi preotul pipăirea şeapte zile.

51 Şi va vedea preotul pipăirea în zioa a şeaptea, iară de să va lăţi pipăirea în haine, au în ţesătură, au în tort, au în piiale, ori de ce lucru fie bună piialea aceaea, lepră stătornică easte, pipăire necurată easte.

52 De tot va arde haina, au ţesătura, au tortul, sau haina cea de păr, sau de in, sau orice unealtă de piiale, în care va fi pipăire, că lepră stătornică easte, cu foc să se arză.

53 Iară de va vedea preotul, şi nu să va lăţi pipăirea în haină, au în ţăsătură, au în tort, au ori în ce unealtă de piiale,

54 Şi va porunci preotul, şi va spăla, pre carele va fi pre dânsul pipăire, şi va osăbi preotul pipăirea şeapte zile al doilea rând,

55 Şi va vedea preotul după ce i s-au spălat pipăirea, şi, iată, pipăirea nu şi-au schimbat faţa sa, şi pipăirea nu s-au lăţit, necurat easte, în foc să va arde de tot, s-au întărit pre haine, sau pre ţesături, sau pre tort.

56 Şi va vedea preotul, de va fi neagră pipăirea după ce să va spăla, o va rumpe de la haină, au de la ţesătură, au de la tort, au de la piiale.

57 Iară de să va mai ivi încă în haină, au în ţesătură, au în tort, au ori în ce unealtă de piiale, lepră înflorind easte, în foc să va arde, în carea easte pipăirea.

58 Şi haina, au ţesătura, au tortul, au toată unealta de piiale, carea să va spăla, şi să va ştearge de pre ea pipăirea, să va spăla a doao oară, şi curat va fi.

59 Aceasta easte leagea pipăirei ceii de lepră, pre haină de păr, au de cânepă, au pre ţesătură, au pre tort, au pre toată unealta cea de piiale, ca să o vestească pre ea curată au necurată”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.