×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LEVIŢILOR

Capitolul 12

Necurăţeniia muierilor care nasc şi curăţirea lor cu aducerea jertvei.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

2 „Grăiaşte fiilor lui Israil, şi zi cătră ei: «Muiarea, carea să va îngreca şi va naşte fecior, necurată va fi şeapte zile, după zilele osibirei cruntării ei, necurată va fi.

3 Şi în zioa a opta să taie împrejur marginea trupului lui.

4 Şi treizeci şi trei de zile să şează în Ioan sângele său cel necurat, şi de tot ce easte sfânt să nu să atingă, şi întru cel sfânt să nu între, până ce se vor plini zilele curăţirei ei.

5 Iară de va naşte fată, necurată va fi şi de doao ori şeapte zile, după cruntarea ei, şi şeasezeci şi şeasă de zile va şedea în sângele său cel necurat.

6 Şi când să vor plini zilele curăţirei ei pentru fecior au pentru fată, va aduce un miel de un an curat pentru arderea de tot şi un puiu de porumb sau o turturea pentru păcata, înaintea uşii cortului mărturiei, la preot.

7 Şi-l va aduce înaintea Domnului, şi să va ruga pentru ea preotul, şi o va curăţi pre ea de curgerea sângelui ei. Aceasta easte leagea ceii ce naşte fecior sau fată.

8 Iară de nu va afla mâna ei miel, va luoa doao turtureale sau doi pui de porumb, unul pentru arderea de tot şi unul pentru păcat, şi să va ruga pentru ea preotul şi să va curăţi»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.