×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LEVIŢILOR

Capitolul 10

Nadav şi Aviud, tămâind cu foc străin şi amistuindu-să cu foc din ceriu, îi plânge norodul, iară nu preoţii; de vin şi de beutură beţivă oprindu-să, preoţilor să porunceaşte să mănânce rămăşiţa aducerii.

1 Şi, luând cei doi feciori a lui Aaron, Nadav şi Aviud, fieştecarele cădealniţa sa, au pus într-însele foc şi tămâie, şi au adus înaintea Domnului foc străin, care nu au poruncit lor Domnul.

2 Şi au ieşit foc de la Domnul şi i-au mâncat pre ei, şi au murit înaintea Domnului.

3 Şi au zis Moisi cătră Aaron: „Aceasta easte ce au grăit Domnul, zicând: «Întru cei ce să apropie de Mine Mă voiu sfinţi, şi întru toată adunarea Mă voiu mări»”. Şi s-au umilit Aaron.

4 Şi au chemat Moisi pre Misadai şi pre Elisafan, feciorii lui Oziil, feciorii fratelui tatălui lui Aaron, şi au zis lor: „Veniţi şi râdicaţi pre fraţii voştri de la faţa celor sfinte, afară de tabără”.

5 Şi au venit şi i-au râdicat pre ei cu hainele lor, afară de tabără, precum au zis Moisi.

6 Şi au zis Moisi cătră Aaron şi cătră Eleazar şi cătră Itamar, feciorii lui cei rămaşi: „De pre capul vostru să nu vă luaţi chidarele, şi hainele voastre să nu le rumpeţi, ca să nu muriţi, şi să fie mânie preste toată adunarea; şi fraţii voştri, toată casa lui Israil, să plângă arderea carea s-au aprins de la Domnul.

7 Şi din uşea cortului mărturiei să nu ieşiţi, ca să nu muriţi, şi untuldelemn al ungerii cel de la Domnul preste voi easte”. Şi au făcut după cuvântul lui Moisi.

8 Şi au grăit Domnul lui Aaron, zicând:

9 „Vin şi beutură beţivă să nu beaţi tu şi fiii tăi cu tine, când veţi mearge în cortul mărturiei, sau vă veţi apropiia la jertvenic, ca să nu muriţi, leage veacinică întru neamurile voastre.

10 Ca să fie osibire întră cei sfinţi şi întră cei spurcaţi, şi întră cei necuraţi şi întră cei curaţi.

11 Şi să învăţaţi pre fiii lui Israil toate ceale din leage, care au grăit Domnul cătră dânşii, prin mâna lui Moisi”.

12 Şi au zis Moisi cătră Aaron şi cătră Eleazar şi cătră Itamar, fiii lui Aaron cei rămaşi: „Luaţi jertva carea au rămas din ceale aduse Domnului şi le mâncaţi azime la jertvenic, că Sfintele Sfintelor sânt.

13 Şi le mâncaţi în loc sfânt, că leage ţie easte, şi leage fiilor tăi aceasta, din ceale aduse Domnului, că aşea au poruncit mie Domnul.

14 Şi pieptul osibirei şi braţul darului să le mâncaţi în loc sfânt, tu şi fiii tăi, şi casa ta cu tine, că leage ţie şi leage fiilor tăi s-au dat din jertvele ceale de mântuire ale fiilor lui Israil.

15 Braţul darului şi pieptul osibirii, preste jertvele seurilor, vor aduce osibire să osibească înaintea Domnului, şi va fi ţie şi fiilor tăi şi featelor tale cu tine leage veacinică, în ce chip au poruncit Domnul lui Moisi”.

16 Şi ţapul cel pentru păcat cercând l-au cercat Moisi, şi l-au aflat ars. Şi s-au mâniiat Moisi pre Eleazar şi pre Itamar, fiii lui Aaron cei rămaşi, zicând:

17 „Pentru ce nu aţi mâncat jertva cea pentru păcat în loc sfânt, că Sfintele Sfintelor sânt, aceasta v-au dat voao să mâncaţi ca să râdicaţi păcatul adunării şi să vă rugaţi pentru ei înaintea Domnului.

18 Pentru că nu s-au adus din sângele lui întru cel sfânt, înaintea feaţii înlăuntru îl vei mâna în loc sfânt, precum au poruncit mie Domnul”.

19 Şi au grăit Aaron cătră Moisi, zicând: „Dară de au adus astăzi ceale pentru păcatul lor, şi arderile de tot ale lor înaintea Domnu-lui, şi s-au întâmplat mie ca aceastea, de voiu mânca ceale pentru păcat astăzi, oare plăcut va fi Domnului?”

20 Şi au auzit Moisi şi i-au plăcut lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.