×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LEVIŢILOR

Capitolul 1

Leagea şi modru cum să se aducă jertva, carea să chema ardere de tot, din boi, din oi, din capre, din turtureale şi din porumbi.

1 Şi au chemat pre Moisi şi i-au grăit lui Domnul din cortul mărturiei, zicând:

2 „Grăiaşte fiilor lui Israil, şi vei zice cătră ei: «Om dintru voi, de va aduce daruri Domnului, din dobitoace şi din boi şi din oi veţi aduce darurile voastre.

3 De va fi ardere de tot darul lui, din boi, parte bărbătească curată, îl va aduce la uşea cortului mărturiei, îl va aduce pre dânsul priimit înaintea Domnului.

4 Şi va pune mâna pre capul jertvei, priimită lui, ca să se milostivească spre el.

5 Şi vor junghia viţelul înaintea Domnului, şi vor aduce fiii lui Aaron preoţii, sângele, şi vor vărsa sângele la jertvenicul care easte la uşea cortului mărturiei.

6 Şi, belind arderea de tot după mădulări, o vor împărţi pre ea fieştecarea mădulare deosebi.

7 Şi vor pune fiii lui Aaron, preoţii, foc pre jertvenic, şi vor grămădi leamne pre foc.

8 Şi vor pune fiii lui Aaron, preoţii, părţile ceale tăiate şi capul şi grăsimea preste leamnele, care sânt pre focul cel de pre jertvenic.

9 Iară măruntaiele şi picioarele le vor spăla cu apă şi le vor pune preoţii toate pre jertvenic, ardere de tot easte, jertvă, miros de bună mireazmă Domnului.

10 Iară de va fi din oi darul lui Domnului, şi din miei şi din iezi, spre ardere de tot, parte bărbătească curat îl va aduce pre el.

11 Şi va pune mâna pre capul lui, şi-l vor junghia de cătră coastele jertvenicului celui despre miiazănoapte înaintea Domnului, şi vor vărsa fiii lui Aaron, preoţii, sângele lui pre jertvenic împrejur.

12 Şi-l vor despărţi în părţi, şi capul şi săul, şi le vor pune preoţii aceastea pre leamnele care sânt pre focul cel de pre jertvenic.

13 Şi maţele şi picioarele le vor spăla cu apă, şi le va aduce preotul toate, şi le va pune pre jertvenic, ardere de tot, jertvă, miros cu bună mireazmă Domnului.

14 Iară de va aduce din ceale zburătoare jertva sa dar Domnului, va aduce din turtureale sau din porumbi darul său.

15 Şi-l va aduce preotul la jertvenic, şi îi va frânge capul, şi-l va pune preotul pre jertvenic, şi va stoarce sângele cătră fundul jertvenicului.

16 Şi va scoate guşea cu peanele şi o va lăpăda lângă jertvenic, de cătră răsărit, la locul cenuşii.

17 Şi-l va frânge din aripi, şi nu-l va tăia părţi, şi-l va pune preotul pre jertvenic preste leamnele ceale de pre foc, aducere de jertvă easte, miros cu bună mireazmă Domnului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.