×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IOIL

Capitolul 3

Domnul Să laudă cu năcaz mare asupra limbilor care au năcăjit pre norodul Său şi cum că va judeca pre toţi în valea lui Iosafat. Din Casa Domnului va ieşi izvor şi Iuda în văli va lăcui, curăţindu-şi sângele său.

1 Că, iată, Eu, în zilele acealea şi în vreamea aceaea, când voiu întoarce robiia Iudei şi a Ierusalimului,

2 Şi voiu aduna toate neamurile şi le voiu pogorî în Valea lui Iosafat şi Mă voiu prici cu ei acolo pentru norodul Mieu şi pentru moştenirea Mea, Israil, pre carii i-au râsipit în neamuri şi pământul Mieu l-au împărţit,

3 Şi pentru norodul Mieu au aruncat sorţi şi pruncii săi i-au dat curvelor şi featele le vindea pe vin şi bea.

4 Şi ce e Mie şi voao, Tirule şi Sidonule şi toată Galileea celor de alt neam? Au răsplătire răsplătiţi Mie, au ţineţi mânie asupra Mea? Degrab şi curând voiu răsplăti răsplătirea voastră în capetele voastre,

5 Pentru că argintul Mieu şi aurul Mieu aţi luat şi ceale alease ale Meale şi ceale bune le-aţi băgat în besearicile voastre.

6 Pre fiii Iudei şi pre fiii Ierusalimului i-aţi vândut fiilor elinilor, ca să-i depărtaţi pre ei de la hotarăle lor.

7 Şi, iată, Eu voiu scula pre ei din locul unde i-aţi vândut pre ei acolo şi voiu răsplăti răsplătirea voastră în capetele voastre.

8 Şi voiu da pre fiii voştri şi pre featele voastre în mâinile fiilor Iudei şi vor vinde pre ei în robie la neam departe, că Domnul au grăit.

9 Strigaţi aceastea întru neamuri, sfinţiţi războiu, sculaţi războinici, apropiiaţi-vă şi vă suiţi toţi bărbaţii războinici!

10 Tăiaţi plugurile voastre şi faceţi sabii, şi coasele voastre, şi faceţi lănci! Cel neputincios să zică: „Pociu eu!”

11 Adunaţi-vă şi întraţi toate neamurile de primpregiur şi vă strângeţi acolo! Cel blând să fie războinic!

12 Să se scoale şi să se suie toate neamurile la Valea lui Iosafat, că acolo voiu şedea să judec toate neamurile dimpregiur.

13 Trimiteţi seaceri, că au sosit secerişul, întraţi şi călcaţi, că easte plin jgheabul, să varsă tocitorile, că s-au înmulţit răutăţile lor.

14 Glasuri au răsunat în Valea Judecăţii, că aproape e zioa Domnului în Valea Judecăţii.

15 Soarele şi luna să vor întuneca şi stealele îşi vor ascunde lumina sa.

16 Şi Domnul din Sion va striga şi din Ierusalim Îşi va da glasul Său şi să va clăti ceriul şi pământul. Şi Domnul nu să va îndura de norodul Său şi va întări pre fiii lui Israil.

17 Şi veţi cunoaşte că Eu sânt Domnul Dumnezeul vostru, Cel ce lăcuiesc în Sion, în muntele cel sfânt al Mieu. Şi va fi Ierusalimul sfânt, şi cei de alt neam nu vor mai treace printr-însul.

18 Şi va fi în zioa aceaea, pica-va din munţi dulceaţă, şi din dealuri va curge lapte, şi din toate izvoarăle Iudei vor curge ape; Şi izvor din Casa Domnului va ieşi şi va adăpa părăul Shinilor.

19 Eghiptul piiardere va fi şi Idumeea câmp de periciune pentru răutăţile fiilor Iudei, pentru că au vărsat sânge nevinovat în pământul său.

20 Şi Iudeea în veaci va avea lăcuitori, şi Ierusalimul din neam în neam.

21 Şi voiu ceare înapoi sângele lor şi nu-l voiu curăţi şi Domnul va lăcui în S

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.