×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IOIL

Capitolul 1

Ioil, cu pilda omidii, a lăcustei, a gândacului şi a păliciunii, patru bătăi înainte-vestind împrotiva Iudei, îndeamnă pre toţi, mai vârtos pre preoţi, spre plângere, spre post şi spre rugăciune, plângând şi el jefuirea pământului său.

1 Cuvântul Domnului, carele s-au făcut cătră Ioil, fiiul lui Vatuil.

2 Auziţi aceastea, cei bătrâni, şi băgaţi în urechi toţi cei ce lăcuiţi pământul, de s-au făcut ca aceastea în zilele voastre sau în zilele părinţilor voştri.

3 Spuneţi aceastea fiilor voştri, şi fiii voştri, fiilor săi; şi fiii lor, la alt neam.

4 Rămăşiţele omidei le-au mâncat lăcustele, şi rămăşiţele lăcustei le-au mâncat gândacul, şi rămăşiţăle gândacului le-au mâncat păliciunea.

5 Treziţi-vă, cei beaţi de vinul vostru, şi plângeţi, tânguiţi-vă toţi cei ce beaţi vin până la beţie, că s-au luat din gura voastră veseliia şi bucuriia.

6 Că neam tare şi nenumărat să suie pre pământul mieu; dinţii lui, ca dinţii leului, şi măsealele lui, ca ale puiului de leu.

7 Pus-au viia mea întru pustiire şi smochinii miei întru dărâmare; cercând o au cercat pre ea şi o au dezrădăcinat, albit-au ramurile ei.

8 Plânge cătră mine mai mult decât mireasa cea îmbrăcată cu sac pentru bărbatul ei cel din fetie.

9 Încetat-au jertva şi turnarea din Casa Domnului, plângeţi, preoţi, carii slujiţi oltariului Domnului,

10 Că s-au pustiit câmpurile. Să plângă pământul, că s-au stricat grâul, vinul s-au uscat, untuldelemn s-au împuţinat.

11 Uscatu-s-au plugarii; plângeţi moşiile pentru grâu şi pentru orz, că au perit culesul din ţarină.

12 Viia s-au uscat şi smochinii s-au împuţinat, rodiile şi finicul şi mărul şi toţi copacii ţarinii s-au uscat, că au ruşinat bucuriia fiii oamenilor.

13 Încingeţi-vă şi plângeţi, preoţilor, plângeţi cei ce slujiţi oltariului, întraţi, dormiţi în saci, cei ce slujiţi lui Dumnezeu, că au încetat din Casa Dumnezeului vostru jertva şi turnarea.

14 Sfinţiţi post, vestiţi slujbă, adunaţi pre bătrâni, pre toţi cei ce lăcuiesc pământul în Casa Domnului Dumnezeului vostru, şi strigaţi cătră Domnul întins:

15 „Vai, mie, vai, mie, vai, miea, în zi, că aproape easte zioa Domnului şi ticăloşie din ticăloşie va veni!”

16 Că înaintea ochilor voştri au perit bucatele, din Casa Dumnezeului vostru, veseliia şi bucuriia.

17 „Sărit-au junincele în iaslele sale, perit-au vistieriile, surpatu-s-au teascurile, că au săcat grâul.

18 Ce ne vom aduna noao? Plâns-au cirezile boilor, că nu avea păşune, şi turmele oilor au perit.

19 Cătră Tine, Doamne, voiu striga, că focul au ars ceale frumoase ale pustiiului şi para focului au aprins toate leamnele ţarinei.

20 Şi dobitoacele câmpului au căutat spre Tine, că au săcat izvoarăle apelor şi focul au mâncat ceale frumoase ale pustiei”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.