×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI OSIE

Capitolul 9

Zice Domnul că va trimite foamete şi robie preste norodul lui Israil, pentru păcatele lui; nici va priimi jertvele lor, şi cei ce rămân în păcate pururea vor fi lăpădaţi de la Domnul, rătăcind întră neamuri.

1 Nu te bucura, Israile, nici te veseli ca noroadele, că ai curvit de la Dumnezeul tău; iubit-ai dări mai vârtos decât toată ariia grâului.

2 Arie şi teasc n-au cunoscut pre ei, şi vinul i-au înşelat pre ei.

3 N-au lăcuit în pământul Domnului, lăcuit-au Efraim Eghiptul şi întru asiriiani necurate vor mânca.

4 N-au adus Domnului vin şi nu au plăcut Lui; jertvele lor ca pâinea plângerii lor. Toţi cei ce mâncă acealea să vor spurca, că pâinile lor, sufletelor lor, nu vor întra în Casa Domnului.

5 Ce veţi face în zioa adunării şi în zioa sărbătorii Domnului?

6 Pentru aceaea, iată, vor ieşi din ticăloşiia Eghiptului şi-i va priimi pre ei Memfis şi-i va îngropa pre ei Mahmas.

7 Că argintul lor îl va moşteni piiarderea; spini în lăcaşurile lor.

8 Venit-au zilele izbândei, venit-au zilele răsplătirei tale; şi să va chinui Israil, ca prorocul cel ieşit din fire, ca omul cel purtătoriu de duh.

9 Pentru mulţimea nedreptăţilor tale s-au înmulţit nebuniia ta.

10 Scopul lui Efraim cu Dumnezeu, prorocul, laţ încâlcit preste toate căile lui, nebunie în Casa lui Dumnezeu au înfipt.

11 Stricatu-s-au după zilele dealului, aduce-ş-va aminte de nedreptatea lor, izbândi-va păcatele lor.

12 Ca strugurul în pustie am aflat pre Israil şi ca smochina timpurie în smochin am văzut pre părinţii lor, iară ei au întrat la Velfegor şi s-au înstrăinat spre ruşine şi s-au făcut urâţi, ca cei iubiţi.

13 Efraim ca paserea au zburat, măririle lor din naşteri şi din durori şi din zămisliri.

14 Pentru aceaea, de vor şi hrăni pre fiii săi, fără de fii vor fi dintru oameni, că şi vai lor easte, carnea Mea dintru ei.

15 Efraim, în ce chip am văzut, spre vânat au dat pre fiii săi, ca să scoaţă spre junghiiare pre fiii săi.

16 Dă-le lor, Doamne, ce le vei da lor?

17 Dă-le lor zgău fără de fii şi ţiţe uscate.

18 Toate răutăţile lor în Galgal, că acolo i-am urât pre ei pentru răutăţile izvodirilor lor; din Casa Mea voiu scoate pre ei, nu voiu mai adaoge a iubi pre ei; toţi boiarii lor sânt neascultători.

19 Părut-au rău lui Efraim că rădăcinile sale s-au uscat, mai mult rod nu va aduce, că de vor şi naşte, voiu ucide rodurile pântecelui lor.

20 Lăpăda-va pre ei Dumnezeu, că nu L-au ascultat pre El, şi vor fi rătăciri întră neamuri.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.