×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI OSIE

Capitolul 8

Înainte-vesteaşte că jertvele lor nu vor fi priimite şi Navohodonosor va strica Samariia şi viţelul ei, pentru închinarea idolilor, şi cetăţile Iudei să vor arde.

1 În sânul lor, ca pământul, ca vulturul pre Casa Domnului.

2 Pentru că au călcat legătura Mea şi împrotiva legii Meale au făcut păgânătate.

3 Pre Mine Mă vor striga: „Dumnezeule, cunoscutu-Te-am pre Tine!”; pentru că Israil au lăpădat ceale bune, pre vrăjmaş au gonit.

4 Şieşi au împărăţit, iară nu prin Mine au împărăţit, n-au arătat Mie argintul său şi aurul său l-au făcut şie idoli, ca să piiară de tot.

5 Zdrobeaşte viţelul tău, Samariia, că s-au aprins mâniia Mea asupra lui. Până când nu vor putea să se curăţască întru Israil?

6 Şi aceasta au făcut meşterul, şi nu easte Dumnezeu, că înşălătoriu era viţelul tău, Samariia!

7 Că stricate de vânt au sămănat şi surparea lor va priimi pre eale, znop care nu poate face făină, iară de va face, străinii o vor mânca pre ea.

8 Înghiţitu-s-au Israil, acum s-au făcut întru neamuri ca un vas de nici o treabă.

9 Că ei s-au suit la asiriiani, înflorit-au prin sine Efraim, daruri au iubit.

10 Pentru aceaea, să vor da întru neamuri. Acum, voiu priimi pre ei şi vor înceta puţin a unge împăraţi şi domni;

11 Că au înmulţit Efraim jertvenice spre păcate, făcutu-s-au lui jertvenice iubite.

12 Scrie-voiu lui mulţime şi legiuirile lui; întră străine s-au socotit lui jertvenicele ceale iubite.

13 Că de vor jertvi jertvă şi vor mânca cărnuri, Domnul nu le va priimi pre eale; acum Îş va aduce aminte de strâmbătăţile lor şi va izbândi păcatele lor, iară ei la Eghipt s-au întors şi întru asiriiani necurate vor mâncaa.

14 Şi au uitat Israil pre Cel ce l-au făcut pre el şi au zidit capişti şi Iuda au înmulţit cetăţi zidite. Şi voiu trimite foc asupra cetăţilor lui şi va mânca temeliile lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.