×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI OSIE

Capitolul 7

Domnul, vrând a vindeca pre Israil, au stătut împrotivă nedreptăţile lor; că urmând răutatea împăraţilor săi, foarte s-au aprins toţi spre închinarea idolilor. Şi pentru că au părăsit pre Domnul şi s-au întos la ajutoriul Eghiptului, au fost mutaţi la asiri.

1 Când vindec Eu pre Israil şi să va descoperi strâmbătatea lui Efraim şi răutatea Samariei, că au lucrat minciuni şi furul va întra la el şi-l va dezbrăca tălhariul în calea lui.

2 Ca să cânte împreună, ca cei ce cântă în inima lor, de toate răutăţile lor Mi-am adus aminte; acum i-au încungiurat pre ei sfaturile lor, înaintea feaţii Meale s-au făcut.

3 Cu răutăţile sale au veselit pre împăraţi şi cu minciunile sale pre boiari.

4 Toţi preacurvind, ca cuptoriul arzind spre amistuirea arsurii de para focului, de frământarea aluatului, până să va frământa el tot.

5 Zilele împăraţilor voştri, început-au boiarii a să mâniia de vin, întins-au mâna sa cu cei pierzători.

6 Că s-au aprins ca un cuptoriu inima lor, când blăstăma ei. Toată noaptea de somn s-au săturat Efraim, dimineaţa s-au făcut şi s-au aprins ca lumina focului.

7 Toţi s-au înfierbântat ca un cuptoriu arzind şi au mâncat pre judecătorii săi; toţi împăraţii lor au căzut, nu era întră ei cel ce să strige cătră Mine.

8 Efraim întru noroadele sale să amesteca, Efraim s-au făcut ca o azimă neîntoarsă.

9 Mâncat-au străinii tăriia lui, şi el nu au cunoscut şi cărunteaţele i-au înflorit, şi el n-au cunoscut.

10 Şi să va smeri sumeţiia lui Israil înaintea feaţii lui şi nu s-au întors cătră Domnul Dumnezeul lor, şi nu L-au căutat pre El întru toate aceastea.

11 Şi era Efraim ca o porumbiţă fără de minte, ce nu are inimă. Pre Eghipt chema şi la asiriiani au mers.

12 Cât vor mearge voiu pune preste ei mreaja Mea; ca pre paserile ceriului voiu trage pre ei, certa-voiu pre ei cu auzul năcazului lor.

13 Vai, lor, că s-au abătut de la Mine! Ticăloşi sânt, că au păgânit asupra Mea! Şi Eu i-am răscumpărat pre ei, iară ei au grăit asupra Mea minciuni.

14 Şi n-au strigat cătră Mine inimile lor, ci să văieta întru aşternuturile sale. Preste grâu şi preste vin să tăia, pedepsitu-s-au întru Mine.

15 Şi Eu am întărit braţele lor şi asupra Mea au cugetat reale. Întorsu-s-au întru nimica, făcutu-s-au ca un arc întins. Cădea-vor în sabie boiarii lor, pentru nepedepsirea limbii lora. Aceasta e defăimarea lor în pământul Eghiptului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.