×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI OSIE

Capitolul 6

Cei ce sânt întru năcaz, întorcându-să cătră Domnul, cu mare nădeajde îşi făgăduiesc şieşi mântuire de la Dânsul. Domnul înfruntă pre Israil pentru că, nici prin faceri de bine, nici prin ameninţările prorocilor, n-au vrut a să întoarce de la închinarea idolilor şi de la alte nedreptăţi, macar că mai mult voiaşte mila decât jertva.

1 Întru năcazul lor mâneca-vor cătră Mine, zicând: „Să meargem şi să ne întoarcem cătră Domnul Dumnezeul nostru, că Acesta ne-au răpita şi ne va vindeca, bate-ne-va şi ne va tămădui.

2 Însinătoşa-ne-va după doao zile; în zioa a treia ne vom scula şi vom fi vii înaintea Lui.

3 Şi vom cunoaşte şi vom alerga să cunoaştem pre Domnul. Ca nişte zori gata vom afla pre El şi va veni noao ca o ploaie timpurie şi târzie pământului”.

4 Ce voiu face ţie, Efraime? Ce voiu face ţie, Iudo? Iară mila voastră ca norul de dimineaţă şi ca roaoa de zori treace.

5 Pentru aceaea, am săcerat pre prorocii voştri, ucisu-i-am pre ei cu cuvântul gurii Meale, şi judecata Mea ca lumina va ieşi.

6 Că milă voiesc, şi nu jertvă, şi cunoştinţa lui Dumnezeu mai mult decât arderile de tot.

7 Iară ei sânt ca omul cel ce calcă leagea.

8 Acolo M-au hulit pre Mine Galaad, cetatea carea lucră deşearte, şi au turburat apa.

9 Şi tăriia ta e de om tălhariu de mare. Ascuns-au preoţii caleab, ucis-au Sichima, că fărădeleage au făcut în casa lui Israil.

10 Văzut-am groaznice acolo, cu curviia lui Efraim; pângăritu-s-au Israil şi Iuda.

11 cÎnceape a culeage ţie, când întorc Eu robimea norodului Mieu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.