×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI OSIE

Capitolul 5

Zice Domnul că va certa pre Israil şi pre Iuda pentru păcatele sale, nici va folosi ajutoriul omenesc când să împrotiveaşte lui Dumnezeu.

1 Auziţi aceastea, preoţi, şi luaţi aminte, casa lui Israil, şi casa împăratului, băgaţi în urechi, că asupra voastră easte judecata, că v-aţi făcut laţ privealiştii şi ca o mreaje întinsă preste Itavirion, carea o au întins cei ce vânează vânat.

2 Iată, Eu sânt Cel ce cu certare vă învăţ pre voi.

3 Eu am cunoscut pre Efraim, şi Israil nu s-au depărtat de la Mine, pentru că acum au curvit Efraim şi s-au pângărit Israil.

4 N-au pus sfaturile sale ca să se întoarcă cătră Dumnezeul lor, că duhul curviei easte întru ei, iară pre Domnul nu L-au cunoscut.

5 Şi să va smeri sumeţiia lui Israil înaintea feaţii Lui, şi Israil şi Efraim vor slăbi întru nedreptăţile sale şi va slăbi şi Iuda cu dânşii.

6 Cu oile şi cu viţeii vor mearge, ca să caute pre Domnul şi nu-L vor afla pre El, că S-au abătut de la ei.

7 Că pre Domnul L-au părăsit şi fii străini s-au născut lor; acum va mânca pre ei păliciunea şi sorţile lor.

8 Trâmbitaţi cu trâmbiţă preste munţi; răsunaţi întru ceale înalte, propoveduiţi în casa On, uimitu-s-au Veniamin.

9 Efraim spre pustiire s-au făcut în zilele mustrării, întru neamurile lui Israil arătat-am credincioasea.

10 Făcutu-s-au boiarii Iudei ca cei ce mută hotarăle; preste ei voiu vărsa ca apa pornirea Mea.

11 Asuprit-au Efraim pre vrăşmaşul său şi au călcat judecata, că au început a mearge după ceale deşearte.

12 Şi Eu ca o turburare lui Efraim şi ca un bold casii Iudei.

13 Şi au văzut Efraim boala sa, şi Iuda, durearea sa; şi au mers Efraim la asiriiani şi au trimis soli la împăratul lui Iarim, şi acesta nu v-au putut mântui pre voi şi nu va face să înceate dintru voi dureareab.

14 Că Eu sânt ca un pantir lui Efraim şi ca un leu casii Iudei. Şi Eu voiu răpi şi voiu mearge şi voiu lua şi nu va fi cine să scoaţă.

15 Duce-Mă-voiu şi Mă voiu înturna la locul Mieu, până ce vor peri şi vor căuta faţa Mea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.