×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI OSIE

Capitolul 4

Ameninţă pământului lui Israil pentru multe păcate ale norodului, care adevărul şi mila şi cunoştinţa lui Dumnezeu au lăpădat şi s-au dat spre închinarea idolilor. Zice că va lăsa pre Israil întru păcatele sale, poftind să nu-i urmeaze şi Iuda.

1 Ascultaţi cuvântul Domnului, fiii lui Israil, că va să judece Domnul pre cei ce lăcuiesc pământul, că nu easte adevăr, nici milă, nici cunoştinţa lui Dumnezeu pre pământ.

2 Blăstăm şi minciună şi ucidere şi furtişeag şi preacurvie s-au vărsat pre pământ şi sângiuri cu sângiuri să ameastecă.

3 Pentru aceaea va plânge pământul şi să va împuţina cu toţi cei ce lăcuiesc pre dânsul, cu fiiarăle ţarinii, cu ceale ce să târăsc pre pământ şi cu paserile ceriului. Şi peştii mării să vor împuţina.

4 Că nimene nici să judece, nici să mustre, iară norodul Mieu e ca un preot, căruia să zice împrotivă.

5 Şi va slăbi din zi în zi şi va slăbi prorocul cu tine; nopţii am asămănat pre mumă-ta.

6 Asemănatu-s-au norodul Mieu, ca cum n-ar avea priceapere; pentru că ai lăpădat ştiinţa şi Eu te voiu lăpăda pre tine, ca să nu preoţeşti Mie, şi, pentru că ai uitat leagea Dumnezeului tău, şi Eu voiu uita pre fiii tăi.

7 După mulţimea lor, aşea au păcătuit Mie. Mărirea lor întru necinste o voiu pune.

8 Păcatele norodului Mieu vor mânca şi întru nedreptăţile lor vor lua sufletele lor.

9 Şi va fi precum norodul, aşea şi preotul; şi voiu izbândi asupra lui căile lui şi sfaturile lui voiu răsplăti lui.

10 Şi vor mânca şi nu să vor sătura, curvit-au şi nu să vor îndrepta, că au părăsit pre Domnul a-L păzi.

11 Curviia şi vinul şi beutură beţivă au priimit inima norodului Mieu.

12 Întru seamne întreba şi întru nuialele sale spunea lui, că cu duhul curviei au rătăcit şi au curvit de la Dumnezeul lor.

13 Preste vârvurile munţilor jertvea şi preste dealuri junghiia supt stejeariu şi supt plop şi supt copaciul umbros, că bună e umbra.

14 Pentru aceaea, curvi-vor featele voastre şi mireasele voastre vor preacurvi.

15 Şi nu voiu cerceta asupra featelor voastre, când vor curvi, şi asupra mireaselor voastre, când vor preacurvi, pentru că ei cu curve să amesteca şi cu cei închinaţi idolilor jertvea, şi norodul cunoscând să lipea de curvă.

16 Iară tu, Israile, nu fii neştiutoriu, şi Iuda, să nu întraţi în Galgala şi să nu vă suiţi în casa nedreptăţii şi să nu juraţi pre Dumnezeul cel viu.

17 Că ca junincea ce streachie au strechiiat Israil; acum va paşte pre ei Domnul ca pre miel întru lărgime.

18 Părtaşul idolilor lui Efraim au pus şie piiadeci.

19 Ales-au pre hananei, curvind au curvit şi au iubit ocara din fierbântarea ei.

20 Volbura vântului tu eşti în aripile ei şi să vor ruşina pentru jertvenicele lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.