×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI OSIE

Capitolul 3

Iarăşi să porunceaşte prorocului să-şi iubească muiarea cea preacurvă, dară după aşteptare întru multe zile; că fiii lui Israil în multe zile fără împărat şi fără jertve fiind, zice că mai pre urmă să vor întoarce cătră Domnul.

1 Şi au zis Domnul cătră mine: „Mergi încă şi iubeaşte muiare carea iubeaşte reale şi preacurvă, precum au iubit Dumnezeu pre fiii lui Israil, şi ei caută spre dumnezei străini şi iubesc frământături cu stafide”.

2 Şi o am năimit mie cu cincisprăzeace arginţi şi un gomor de orz şi un nevel de vin;

3 Şi am zis cătră ea: „Zile multe vei şedea la mine şi să nu curveşti, nici să fii cu alt bărbat, şi eu voiu fi la tine”.

4 Că zile multe vor şedea fiii lui Israil fără de împărat şi fără de căpetenie şi fără de jertvă şi fără de oltariu şi fără de preoţie şi fără de arătători.

5 Şi după aceasta, să vor întoarce fiii lui Israil şi vor căuta pre Domnul Dumnezeul său, şi pre David, împăratul său, şi să vor milui întru Domnul şi întru bunătăţile lui în zilele ceale de apoi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.