×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI OSIE

Capitolul 14

Vesteaşte perire lui Israil pentru păcatele sale, dară îi chiiamă cătră Sine, şi celor ce să vor întoarce le făgăduiaşte multe bunătăţi.

1 Peri-va Samariia, că au stătut împrotiva Dumnezeului său. De sabie vor cădea ei şi cei de la ţiţele lor să vor trânti de pământ, şi ceale ce au în pântecele lor vor plezni.

2 Întoarce-te, Israile, cătră Domnul Dumnezeul tău, că ai slăbit întru nedreptăţile tale!

3 Luaţi cu voi cuvinte şi vă întoarceţi cătră Domnul, ziceţi Lui, ca să nu purtaţi strâmbătate şi să luaţi bunătăţi şi „să răsplătim roada buzelor noastre.

4 Asur nu ne va mântui pre noi, pre cal nu vom încăleca, nu vom zice mai mult: «dumnezeii noştri» lucrurilor mâinilor noastre; Cel ce easte întru Tine va milui pre sărac”.

5 Tămădui-voiu lăcaşurile lor, iubi-voiu pre ei aiavea, că am întors mâniia Mea de cătră ei.

6 Şi vei fi ca roaoa lui Israil, înflori-va ca crinul şi va slobozi rădăcinile sale ca Livanul.

7 Mearge-vor ramurile lui şi va fi ca maslinul roditoriu, şi mirosul lui ca al Livanului.

8 Întoarce-să-vor şi vor şedea supt umbra lui, trăi-vor şi să vor sătura de grâu şi va înflori ca viia pomenirea lui, ca vinul Livanului lui Efraim.

9 Ce e lui încă, şi idolilor? Eu l-am smerit pre el, şi Eu îl voiu întări pre el, Eu ca un archeut copta, dintru Mine roada ta s-au aflat.

10 Cine e înţelept şi va înţăleage aceastea? Sau înţelegătoriu, şi va cunoaşte aceastea? Că dreapte sânt căile Domnului şi drepţii vor umbla într-însele, iară cei necredincioşi vor slăbi într-însele.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.