×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI OSIE

Capitolul 13

Arată urâciunile lui Israil, pentru care cu piiardere i să laudă. Zice Domnul că El sângur easte Dumnezeu şi Mântuitoriu, vădind pre Israil de nemulţămire pentru facerile de bine care le-au luat în pustie şi pentru aceasta cu grea izbândă i să laudă, adăogând că de moarte îi va mântui, biruind moartea şi iadul.

1 După cuvântul lui Efraim dreptăţile lui le-au luat el întru Israil şi le-au pus pre eale lui Vaal şi au murit.

2 Şi acum, au adaos a păcătui şi şi-au făcut şie idol vărsat din aurul şi din argintul lor după chipul idolilor; lucruri de meşteri săvârşite lor. Aceştia zic lui: „Jertviţi oameni, că viţeii s-au sfârşit!”

3 Pentru aceaea, vor fi ca norul de dimineaţă şi ca roaoa de dimineaţa, carea treace, şi ca pravul care-l spulberă vântul de pre arie şi ca aburul din hornul de fum.

4 Iară Eu sânt Domnul Dumnezeul tău, Cel ce întăresc ceriul şi zidesc pământul, a căruia mâni au zidit toată oastea ceriului; şi nu le-am arătat ţie aceastea, ca să mergi după eale.

5 Şi Eu te-am scos pre tine din pământul Eghiptului, şi dumnezeu afară de Mine să nu cunoşti, şi mântuitoriu afară de Mine nu easte. Eu te-am hrănit pre tine în pustie, în pământ nelăcuit.

6 După hrana lor, şi s-au săturat cu saţiu şi s-au înălţat inimile lor, pentru aceaea M-au uitat pre Mine.

7 Şi voiu fi lor ca pantirul şi ca pardosul în calea asiriianilor; ieşi-voiu înaintea lor, ca ursoaia năcăjităa.

8 Şi voiu rumpe ceale dinlăuntru inimii lor şi-i vor mânca pre ei acolo puii leilor pădurii şi fiiarăle ţarinii vor sparge pre ei.

9 Stricării tale, Israile, cine va ajuta?

10 Unde e împăratul tău, acesta, şi să te mântuiască pre tine în toate cetăţile tale? Judece-te pre tine acela despre carele ai zis: „Dă-mi împărat şi domn!”

11 Şi ţ-am dat ţie împărat întru mâniia Mea şi am suferit întru mâniia Mea volbura strâmbătăţii luiEfraim; ascuns e păcatul lui.

12 Durori ca ceii ce naşte vor veni lui; acesta e fiiul tău cel înţălept, că nu va suferi întru zdrobirea fiilor.

13 Din mâna iadului voiu izbăvi pre ei şi din moarte voiu mântui pre ei.

14 Unde easte biruinţa ta, moarte? Unde easte boldul tău, iadule? Mângăiarea s-au ascuns de la ochii Miei!

15 Că acesta va osibi întră fraţi. Aduce-va vânt pălitoriu Domnul din pustie preste el, şi va usca vinele lui şi va pustii izvoarăle lui şi va usca pământul lui şi toate vasele ceale poftite ale lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.